Georaad geeft groen licht aan komst drie Bètagroepen

Alle lichten staan op groen voor de overgang van de bij Bètawetenschappen wegbezuinigde onderzoeksgroepen Natuurwetenschap & Samenleving, Biomariene Wetenschappen en Paleo-ecologie naar de faculteit Geowetenschappen. De faculteitsraad van Geowetenschappen stemt in met de plannen.

Tijdens een speciaal ingelaste vergadering van de Georaad klinken dinsdag vooral tevreden geluiden. “Dit is een hele goede deal”, spreekt decaan Ronald van Kempen. Dat wordt beaamd door de raadsleden. “Het maakt de faculteit sterker en het is fijn dat we kunnen helpen bij het redden van arbeidsplaatsen die anders verloren zouden gaan”, zegt raadsvoorzitter Frank van Rijnsoever namens de overige raadsleden.

Drie onderzoeksgroepen, die niet meer in het profiel van de afslankende Bètafaculteit passen, zullen op 1 januari 2012 verhuizen naar Geowetenschappen. Het betreft een integrale overname van alle activiteiten, medewerkers (ca. 70), inkomsten en uitgaven van de groepen, zegt het faculteitsbestuur. “Lock, stock and barrel”, in de woorden van de decaan. Geen gedwongen ontslagen.

Voor de kosten die gemoeid zijn met de reorganisatie krijgt Geowetenschappen voor de komende vijf jaar een garantstelling van het college van bestuur. Ook is gegarandeerd dat Bètawetenschappen de komende vijf jaar onderwijs zal blijven afnemen van de overgenomen onderzoeksgroepen.

De komst van de drie onderzoeksgroepen sluit goed aan bij de ambitie om “leidend” te worden op de thema’s aarde en duurzaamheid, zegt decaan Van Kempen in de raad. De faculteitsraad kan zich goed vinden in de keuzes van het bestuur, maar vraagt zich af waarom andere bij Bètawetenschappen geschrapte groepen niet in aanmerking komen voor een overgang.

“Willen wij de zonnecellengroep [van hoogleraar Ruud Schropp, red.] niet?”, klinkt het uit de raad. Decaan Van Kempen is hier kort en duidelijk over: “Nee, die willen wij niet. Het is wel een groep van wereldklasse, maar het is ook een vrij technische bezigheid. Dat past niet in het Geo-profiel.”

De komst van drie groepen betekent niet dat de organisatie van de faculteit op de schop gaat. Paleo-ecologie wordt ondergebracht in het departement Fysische Geografie, Biomarine Wetenschappen krijgt een plekje bij AardwetenschappenNatuurwetenschap & Samenleving (NW&S) gaat over naar het departement Innovatie- en Milieuwetenschappen (dat de naam Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen krijgt door de komst van deze groep).

De faculteitsraad van Geowetenschappen zal volgende week schriftelijk een positief advies geven over de reorganisatie. Later deze week buigt ook de raad van Bètawetenschappen zich over de overgang van de drie groepen. In december wordt een gedetailleerder uitvoeringsplan ter instemming voorgelegd aan beide raden.

Advertentie