Geowetenschappen reorganiseert diensten

Body: 

De faculteit Geowetenschappen wil meer dan 12 fte aan formatieplaatsen bij haar centrale ondersteunende diensten opheffen of wijzigen. Decaan Bert van der Zwaan denkt dat de personele gevolgen “beperkt” blijven, maar sluit gedwongen ontslagen niet uit.

De faculteit Geowetenschappen wil meer dan 12 fte aan formatieplaatsen bij haar centrale ondersteunende diensten opheffen of wijzigen. Decaan Bert van der Zwaan denkt dat de personele gevolgen “beperkt” blijven, maar sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Van der Zwaan benadrukt dat de reorganisatie bij zijn faculteit van een heel andere orde is dan die bij andere faculteiten. “Wij hoeven ons geen hele grote zorgen te maken over de toestand van de faculteit. Bovendien was onze overhead al erg klein. We beseffen echter dat we onze middelen anders moeten inzetten om te voorkomen dat stijgende kosten op termijn ten koste gaan van de primaire processen, onderwijs en onderzoek.”

De decaan wijst er daarnaast op dat de centralisering van facultaire diensten op het gebied van financiële administratie, ict en facilitaire dienstverlening niet zonder gevolgen kan blijven voor de faculteit. Van der Zwaan: “Zo gaan er ict-taken naar het centrale niveau, maar stellen we hier wel mensen aan voor de specialistische dienstverlening.” Ook leeft de wens de dienstverlening aan te passen aan de organisatievormen die na een reorganisatie binnen de Universitaire Bestuursdienst op centraal niveau worden gehanteerd.

In totaal wordt meer dan 6 fte van de iets meer dan 39 fte bij de facultaire dienstverlening opgeheven. Daarvoor komen bijna 4 fte aan nieuwe functies terug. De verwachting is dat vier personeelsleden ontslagbedreigd zullen worden verklaard.

Een grote klap valt er bij de vormgeversafdeling Geomedia. Een audit wees uit dat nog niet de helft van de werkzaamheden direct ten dienste stond van de facultaire processen. De afdeling wordt opgeheven. Van de oorspronkelijke 3.9 fte (vijf medewerkers) blijven 1.6 fte over. Deze zullen worden verdeeld over andere afdelingen.

Aanstaande dinsdag praat Van der Zwaan met de faculteitsraad over de reorganisatie. De bedoeling is om in september te starten met het uitvoeringsplan.

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail