Geschiedenis van ‘Utrechtse’ Sint-Maarten verteld in stripvorm

Body: 

‘Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien hebben staarten…’ Wie is nu eigenlijk die Maarten over wie er op de elfde van de elfde gezongen wordt? Deze week verschijnt een stripboek over het leven van Sint-Maarten en de mythevorming rondom de heilige, waarvan DUB drie exemplaren mag weggeven.

‘Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien hebben staarten…’ Wie is nu eigenlijk die Maarten over wie er op de elfde van de elfde gezongen wordt? Deze week verschijnt een stripboek over het leven van Sint-Maarten en de mythevorming rondom de heilige, waarvan DUB drie exemplaren mag weggeven.

Niet iedereen zal het weten, maar er is een stevige band tussen de stad Utrecht en Sint-Maarten. Toen in de zevende eeuw een kerkje verrees op de plek waar nu het Domplein is, werd deze gewijd aan de bisschop. Sint-Maarten is nu beschermheilige van Utrecht. Het rood-witte stadswapen verwijst naar de legende waarin hij de helft van zijn mantel weggaf aan een bedelaar. 

Het eerste exemplaar van het stripboek ‘Sint Maarten, een levende legende’ wordt op woensdag 9 november gepresenteerd. Het boek behandelt zowel het leven van de heilige, de legendevorming en zijn rol in de stad Utrecht. Drie tekenaars van het Utrechtse stripgenootschap de Inktpot, Albo Helm, Joshua Peeters en Niels Bongers, tekenden de strip in opdracht van het Utrechtse Sint Maartensberaad. Deze organisatie promoot Utrecht als dé Sint Maartenstad van Nederland. Niels Bongers tekent wekelijks een cartoon voor DUB, maar een historisch stripboek lijkt heel andere koek. DUB stelde hem enkele vragen.

Wat wist je eigenlijk van Sint-Maarten voordat je met dit project begon?
“Tja, het bekende. Dat kinderen met lampionnen langs te deuren gaan; dat heb ik zelf ook wel gedaan. En natuurlijk het verhaal over de bedelaar en de mantel. En misschien dat ik nog wist dat Maarten ook een Romeinse soldaat is geweest. Maar verder eigenlijk niets.”

Maar hoe konden jullie dan Maartens levensverhaal tekenen?
“Allereerst hebben met z’n drieën heel veel dingen zelf uitgezocht. Ook de mensen van het Sint-Maartensberaad wisten natuurlijk veel, en er was een klankbordgroep, bestaande uit een historicus en een kunsthistoricus. Die beantwoordden ook onze vragen, zodat het historisch verantwoord bleef. Want hoe zag bijvoorbeeld een kerk eruit in de vierde eeuw? Dat wist ik niet precies.”

Hoe ontstond eigenlijk het idee voor dit boek?
“In 2007 kwam het Sint Maartensberaad in contact met de Inktpot en daaruit is toen het allereerste idee ontstaan om een stripboek te maken voor een bijzondere Sint-Maartendatum: dit jaar is het namelijk 11-11-11. Toen volgde een lange periode van geld werven en sponsors zoeken. Pas in april kregen we te horen: ga maar tekenen. Zelf heb ik ongeveer zestien pagina’s getekend. Mijn tekenstijl is behoorlijk pietepeuterig en alles is ingekleurd met kleurpotlood, dus dat was veel werk. Maar ook erg leuk! En de oplage is met zo’n 3000 exemplaren voor een stripboek ongekend hoog.”

Een historische strip is natuurlijk wel heel wat anders dan een ironische cartoon. Kon je nog wel wat humor kwijt in dit boek?
“Ja, er zit zowel humor als wat kritiek in. Maarten is bijvoorbeeld flink tekeer gegaan tegen de heidenen, en er is ons geen strobreed in de weggelegd als we wat commentaar wilden leveren. En een grapje: op een bepaald moment wordt Maarten gewijd tot exorcist. Een van de tekeningen hierbij heeft een verwijzing naar de film 'The Exorcist'.”

 

Bongers, N., Helm, A., Peeters, J. en N. Stolk, Sint Maarten, een levende legende, Uitgeverij Matrijs in samenwerking met het Sint Maartensberaad Utrecht. ISBN 978.90.5345.445.9. Prijs: €9,95. Gedurende de maand november kun je in het stadhuis de gratis tentoonstelling ‘Sint Maarten gestript’ bezoeken, die een beeld geeft van de ontstaansgeschiedenis van het stripboek.

DUB mag drie exemplaren van ‘Sint Maarten, een levende legende’ weggeven. Geïnteresseerd? Stuur dan het antwoord op de volgende vraag naar prijsvraag@dub.uu.nl: Van welke stad was Sint-Maarten bisschop? Reacties voor 15 november a.s.

Facebook Twitter Whatsapp Mail