Grootste uitdaging volgens Zijlstra

“Het in harmonie brengen van fundamenteel en toegepast onderzoek: dat is misschien nog wel de grootste uitdaging waar de moderne wetenschap voor staat”, zei de liberale staatssecretaris Halbe Zijlstra gisteren op de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal.

“Het is cruciaal dat wetenschappers en onderzoekers in bedrijven elkaar beter weten te vinden”, legde hij uit, “en dat onderzoekers zich nog meer laten inspireren door de kennisvragen van de samenleving. Zodat de kennisketen beter gesloten wordt, in de lijn van kennis, kunde, kassa.”

In zijn betoog over wetenschap en economie brak hij ook een lans voor China. “Ik heb daar met eigen ogen kunnen zien dat ons land op wetenschappelijk gebied veel voordeel kan halen uit de samenwerking met China. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap dat al lang geleden heeft voorzien, en dat wij nu kunnen voortbouwen op een jarenlange traditie van bilateraal samenwerken.”

Hij was ook lovend over de Chinese vernieuwingen in e-learning. Zo hebben Chinezen een systeem ontwikkeld waarmee een docent in Shanghai les geeft aan honderden klassen tegelijk, om het lerarentekort op het platteland te bestrijden. Dat systeem kunnen we in Nederland niet één-op-één kopiëren, erkent Zijlstra, al was het maar “omdat onze leerlingen heel wat mondiger zijn dan hun Chinese leeftijdsgenoten”, maar hij vindt vooral de vindingrijkheid ervan interessant. “Daar kunnen we in Nederland echt nog van leren.”

Wetenschappelijke samenwerking over de landsgrenzen heen moedigt Zijlstra met verve aan. “Grensverleggende wetenschap laat zich niet afbakenen, die is universeel. Wat geldt in een Amerikaans laboratorium, geldt ook in een Nederlands lab. Het maakt niet uit waar iets wordt ontdekt, en welke nationaliteit de betrokken wetenschapper heeft.”

Het was niet helemaal duidelijk welke conclusies hij hieruit wilde trekken, maar hij vatte het nogmaals samen: “Het is een cliché, maar daarom niet minder waar: we zijn allemaal wereldburgers.”

Advertentie