Het goede voorbeeld …. ?

Body: 

De Universiteitsraad sprak de afgelopen tijd het college van bestuur meermaals aan op zijn verantwoordelijkheid voor een deugdelijk financieel beleid van de universitaire onderdelen. Nu de raad zelf aan de beurt is om te bezuinigingen, geven de fracties volgens het CvB niet thuis.

De Universiteitsraad sprak de afgelopen tijd het college van bestuur meermaals aan op zijn verantwoordelijkheid voor een deugdelijk financieel beleid van de universitaire onderdelen. Nu de raad zelf aan de beurt is om te bezuinigingen, geven de fracties volgens het CvB niet thuis.

Het college van bestuur wil het budget voor de universitaire medezeggenschap geleidelijk inkrimpen. Over drie jaar moeten de kosten structureel met 35.000 euro zijn teruggebracht. Het totale budget is dan nog 339.000 euro. De raad werd gevraagd om zelf na te denken over de vraag hoe deze bezuiniging te realiseren.

De keuzes die de raad daarbij maakt, zijn vooralsnog niet naar de zin zijn van het college van bestuur, zo bleek in een eerste bespreking vorige week. Raadslid Ruud van den Bos bepleitte het handhaven van de vergoedingen voor raadsleden en de raadsvoorzitter. “Als we goede en enthousiaste mensen willen vinden dan liggen bezuinigingen daar niet voor de hand.” Volgens Van den Bos zal er vooral geschrapt moeten worden in de middelen die de raad ter beschikking staan, waaronder de catering.

De borrel schrappen, of de koffie? Collegevoorzitter Van Rooy had weinig goede woorden voor de suggestie van de raad. “Zoiets past toch niet bij de status van een professionele organisatie?” Belangrijkste bezwaar van Van Rooy tegen de voorstellen was echter dat de raad weliswaar op korte termijn meer wil bezuinigen dan gevraagd, maar op de lange termijn niet komt aan de structurele bezuinigingseis van 35.000 euro. Van den Bos wil de beslissing over de noodzaak van verdere maatregelen neerleggen bij de raad die over drie jaar zitting heeft. 

“Teleurstellend”, noemde Van Rooy deze opstelling van de raad. “U geeft niet bepaald het goede voorbeeld.”  Van den Bos reageerde gestoken op de suggestie dat de raad de bezuinigingsnoodzaak van de universiteit niet serieus neemt. Hij bleef erbij dat het voorstel van de raad redelijk was.

In de komende periode moeten beide partijen nader tot elkaar zien te komen. 

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail