Hoge hakken, echte ellende

Body: 

Hoge hakken zijn in de mode, maar in de nieuwe binnenstadbibliotheek worden gebruikers er gek van. Het getik op de vloer stoort tijdens het studeren. Een enquête bevestigde onlangs dat velen zich ergeren.

Hoge hakken zijn in de mode, maar in de nieuwe binnenstadbibliotheek worden gebruikers er gek van. Het getik op de vloer stoort tijdens het studeren. Een enquête bevestigde onlangs dat velen zich ergeren.

‘Tutjes, niemand zit te wachten op het geluid van jullie hakjes’.  De tekst van de poster die korte tijd in de binnenstadsbieb hing, laat niets te raden over.  “Het getik van dames met hakken door de gangen van de bieb, is een serieus probleem”, zegt ook studente Liberal Arts & Sciences Marit Haighton. Zij voerde met twee andere studenten namens  de studentengeledingen van de faculteitsraden Geesteswetenschappen en REBO eind vorig jaar een enquête uit naar de tevredenheid van gebruikers.

Van de 731 respondenten vond bijna veertig procent de bieb rumoerig. Bellende en pratende mensen zijn daarbij het grootste probleem, maar er waren ook meer dan tien klachten die expliciet over het hakkengetik gingen. Haighton raadt de universiteit aan vloerbedekking neer te leggen in de gangen. “Dat zou echt veel helpen.”

Tijdens een vergadering van de faculteitsraad gaf directeur Dirk-Jan den Boer aan met de UB te willen overleggen over de akoestiek. Over het aanbrengen van vloerbedekking was hij echter sceptisch. Dit zou besprekingen vergen met de architect en bovendien van invloed zijn op de brandveiligheid.

Overigens is de gemiddelde bezoeker van de bibliotheek niet ontevreden. Zestig procent zegt met plezier gebruik te maken van de faciliteiten. Het personeel wordt uitermate gewaardeerd. Tachtig procent van de respondenten is zeer te spreken over de hulpvaardigheid. Opmerkelijk is overigens dat er net zoveel mensen zijn die de bieb ‘stil’ of zelfs ‘erg stil’ vinden als mensen die het gebouw rumoerig vinden. De overlast zou zich ook beperken tot specifieke plaatsen, zoals de Grande Galerie, de hal bij de ingang.

Problematisch zijn nog de beschikbaarheid van computers en werkplekken. Dertig procent van de studenten zegt weleens voor niets naar de bibliotheek te komen. Soms is dat omdat boeken niet snel beschikbaar zijn, maar meestal omdat er geen tafel of computer beschikbaar is. Tachtig procent vindt dat er te weinig computers zijn.

Het faculteitsbestuur -geconfronteerd met deze gegevens-benadrukt dat de tekorten zich concentreren tussen 10.00u en 15.00u. Vroeg in de ochtend en later in de middag zijn er buiten de tentamenperiodes geen problemen. Daarnaast zijn Geesteswetenschappen en REBO bezig met het creëren van studieplekken in de gehele binnenstad, dus ook in het CIM en in de Juridische Bibliotheek. Een forse ingreep in de verdeling tussen de boekenopstelling en de ruimte voor studieplekken heeft naar de mening van het bestuur al plaatsgevonden.

Haighton hoopt dat de extra plaatsen die gedurende de voltooiing van de renovatie van de UBB gecreëerd worden soelaas zullen bieden. Ze is in ieder geval blij met de uitbreiding van de zitgelegenheid bij de drankautomaten en de verbetering van de bewegwijzering die eraan zitten te komen. Het gebrek aan deze zaken werd door studenten in het onderzoek naar voren gebracht. En er zou natuurlijk ook iets moeten gebeuren aan het hakkengeklik.

XB

Lees de hele bibliotheekenquête

Lees de opiniebijdrage van studente Geesteswetenschappen Els Knaapen: http://www.dub.uu.nl/content/hakkenherrie-de-festivalbieb

Facebook Twitter Whatsapp Mail