Hoger collegegeld University College

Body: 

Nieuwe studenten van het Utrechtse University College zullen vanaf september 2012 waarschijnlijk 3542 euro collegegeld  betalen. Dat is ruim 600 euro meer dan het huidige tarief. Voorwaarde is dat de Eerste en Tweede Kamer moeten instemmen met de richtlijnen die de landelijke accrediteringsorganisatie NVAO mogen hanteren bij de beoordeling van excellente opleidingen.

Nieuwe studenten van het Utrechtse University College zullen vanaf september 2012 waarschijnlijk 3542 euro collegegeld  betalen. Dat is ruim 600 euro meer dan het huidige tarief. Voorwaarde is dat de Eerste en Tweede Kamer moeten instemmen met de richtlijnen die de landelijke accrediteringsorganisatie NVAO mogen hanteren bij de beoordeling van excellente opleidingen.

De nieuwe wet Ruim baan voor talent maakt het voor excellente opleidingen mogelijk een hoger collegegeld te vragen. Accrediteringsorganisatie NVAO moet de aanvragen daarvoor in behandeling nemen. Op dit moment betalen studenten van het University College het wettelijke collegegeld van 1713 euro. Daarnaast betalen ze 1100 euro International Profile Fee. Dit geld wordt ingezet voor een beurzenprogramma voor internationale studenten.

De IPF wordt voor de komende eerstejaars afgeschaft. In plaats daarvan gaan ze twee keer het reguliere collegegeld betalen (voor 2012-2013 is dat 1771 euro). “Dit past in het beleid van de minister om bepaalde opleidingen die goede kwaliteit hebben en intensief onderwijs verzorgen een hoger collegegeld te laten vragen”, zegt academisch directeur Rob van der Vaart. Het voordeel is dat studenten dan voor het hele collegegeld studiefinanciering kunnen aanvragen. De ouderejaars betalen nog het wettelijke collegegeld en het IPF, voor komend jaar zal dat 1250 euro zijn.

Van der Vaart: “Op termijn verdwijnt deze solidariteitsbijdrage. Maar het is niet de bedoeling dat het beurzenproject verdwijnt. Een deel van het hogere collegegeld gaat naar een scholarshipfonds dat beheerd wordt door het Ufonds. Zo kunnen we toch beurzen aan internationale studenten financieren.”       

Niet alleen in Utrecht, ook andere university colleges zullen hun collegegeld sterk verhogen. De precieze bedragen variëren, maar het ligt ongeveer tussen de 3000 en 4000 euro. Alleen de Roosevelt Academy in Middelburg komt lager uit. Tot nu toe betaalden deze studenten slechts het gewone collegegeld. Dat bedrag gaat komend jaar omhoog met 500 tot 750 euro. “Wij vinden principieel dat studenten hier zouden moeten kunnen studeren tegen het reguliere collegegeld. Maar we kunnen de ogen ook niet sluiten voor de landelijke politiek waar gezegd wordt dat je voor excellent onderwijs ook meer mag vragen,” zegt Jan-Willem Vos van de Roosevelt Academy. “Tegelijk willen we dat het geld ook weer bij de studenten terechtkomt. Met de studenten overleggen we waaraan we het gaan besteden. Dat kunnen faciliteiten als draadloos internet zijn, maar ook gastcolleges of een beurzenprogramma voor bepaalde studenten.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail