Hogere drempel geneeskundestudenten.

De afschaffing van de basisbeurs in de masterfase en het inkorten van het reisrecht hebben grote gevolgen voor geneeskundestudenten en daarmee voor de kwaliteit van de zorg. De drempel om geneeskunde te gaan studeren wordt verhoogd.

Het KNMG Studentenplatform schrijft dit aan staatssecretaris Zijlstra. Die stuurde vorige maand een wetswijziging naar de Tweede Kamer waarin de basisbeurs voor masterstudenten per 1 september wordt afgeschaft en vervangen door een ‘sociaal leenstelsel’.

De geneeskundestudenten begrijpen dat de overheid hun vraagt meer in hun studie te investeren, maar vinden dat zij onevenredig hard worden getroffen. Hun master duurt immers drie jaar, waardoor zij zo’n 9600 euro aan basisbeurs mislopen. In tegenstelling tot veel andere studies hebben geneeskundestudenten geen keuze in het volgen van een master. Alleen een bacheloropleiding geneeskunde is immers niets waard op de arbeidsmarkt, schrijven ze.

Bovendien hebben geneeskundestudenten hun studieduur niet helemaal zelf in de hand. Eén op de vijf slaagt er niet in binnen zes jaar af te studeren, omdat zij de eerste keer zijn uitgeloot. Ook kunnen de wachttijden voor coschappen tijdens de master oplopen tot een jaar.

Het KNMG Studentenplatform wil met de staatssecretaris rond de tafel om te kijken of het mogelijk is om studenten aan meerjarige masters slechts één jaar eigen investering te vragen en hun voor de rest van de tijd toch een basisbeurs te geven. De kosten daarvan zou de overheid kunnen delen met ziekenhuizen en universitair medische centra. Die hebben immers ook baat bij “bekwame afgestudeerde artsen”, schrijven ze.

In het voorstel van Zijlstra is alleen overgangsrecht geregeld voor geneeskundestudenten die vóór 1 september 2011 aan hun master begonnen. Wie dit jaar begon, is vanaf volgend collegejaar zijn basisbeurs kwijt.

Bij het KNMG Studentenplatform zijn zo’n 14.500 studenten aangesloten.

Advertentie