Huurverlaging aanvragen leidt vaak tot succes

Body: 

Huurverlaging aanvragen via de huurcommissie leidt vaak tot succes. Vooral nieuwe kamerbewoners hebben er baat bij de huur aan te vechten als zij denken te veel te betalen. 

Huurverlaging aanvragen via de huurcommissie leidt vaak tot succes. Vooral nieuwe kamerbewoners hebben er baat bij de huur aan te vechten als zij denken te veel te betalen. 

De Huurcommissie zet in haar jaarverslag over 2009 de cijfers nog eens op een rijtje. Van de kamerbewoners die de commissie inschakelden toen ze hun nieuwe kamer betrokken, heeft ruim 75 procent gelijk gekregen. Zij vallen onder de procedure ‘toetsing aanvangshuurprijs’. Een huurder moet dan binnen het eerste half jaar verlaging van de huur aanvragen. De huurverlaging gaat dan met terugwerkende kracht in als blijkt dat de bewoner te veel huur betaalt. 

Van de anderen die huurverlaging aanvroegen, kreeg 43 procent gelijk. Van hen daalde de huur met gemiddeld 70 euro per maand. Wie huurverlaging aanvroeg vanwege gebreken aan de woning of kamer kreeg tweederde van de kamerbewoners gelijk. Van wie in beroep ging tegen de huurverhoging kreeg ruim de helft gelijk. In totaal kreeg de Huurcommissie 15.649 zaken binnen. 

De Huurcommissie gaat de komende maanden werken aan haar naamsbekendheid. Uit een onderzoek onder studenten dat de commissie in augustus 2010 liet uitvoeren, blijkt dat 75 procent van de ondervraagden die problemen heeft met zijn huishuur de huurcommissie niet inschakelt. Onbekendheid met de commissie of angst voor represailles van de huisbaas zijn daar de redenen voor. 

In Utrecht waar vaak te veel wordt betaald voor een kamer, is sinds dit academisch jaar het Huurteam actief. Als student kun je het Huurteam inschakelen om uit te zoeken of je te veel huur betaalt. Het Huurteam helpt – indien gewenst - de student om huurverlaging aan te vragen. Het team gaat eerst met de huisbaas in gesprek en als deze niet ter wille is, schakelt het Huurteam de Huurcommissie in. Een beroep doen op de Huurcommissie is overigens niet gratis. De kosten zijn 25 euro. Word je in het gelijk gesteld, dan krijg je dit geld weer terug.

GK 

Zie ook:

Utrechtse kamers brandveiliger maar te duur

Huurteam Utrecht van start

Wethouder geeft startsein huurteam

Facebook Twitter Whatsapp Mail