Informatiekunde mogelijk elders onder dak

Body: 

“Informatiekunde past niet in het profiel van de nieuwe bètafaculteit. Maar dat wil niet zeggen dat er elders geen plaats voor zou zijn.”

Met die vage toezegging gaf interim-decaan Jan van Ree van de faculteit Bètawetenschappen een groep van rond veertig informatiekunde-studenten woensdagochtend enige hoop op het voortbestaan van hun opleiding.

“Informatiekunde past niet in het profiel van de nieuwe bètafaculteit. Maar dat wil niet zeggen dat er elders geen plaats voor zou zijn.”

Met die vage toezegging gaf interim-decaan Jan van Ree van de faculteit Bètawetenschappen een groep van rond veertig informatiekunde-studenten woensdagochtend enige hoop op het voortbestaan van hun opleiding.

De studenten waren naar het kantoor van Van Ree in het Wiskundegebouw getrokken om hem voorafgaand aan de raadsvergadering een petitie met 463 handtekeningen te overhandigen tegen de voorgenomen opheffing van de bachelor informatiekunde. 

De decaan nam de handtekeningen vriendelijk in ontvangst en zei blij te zijn met de inzet van de studenten voor hun studie. Hij maakte ze duidelijk dat aan het besluit om binnen bèta afscheid te nemen van informatiekunde niet meer valt te tornen.

Maar zonder een duidelijke toezegging te doen, liet hij doorschemeren dat voortzetting van de opleiding elders binnen of buiten de universiteit zeker niet bij voorbaat is uitgesloten.

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail