Informatiekunde mogelijk naar REBO

Body: 

Het bestuur van de faculteit Bètawetenschappen is met de collega’s van REBO in gesprek over een mogelijke overgang van Informatiekunde. Eind december bepaalde interim-decaan Van Ree dat er binnen Bètawetenschappen geen plaats meer is voor de opleiding.

Het bestuur van de faculteit Bètawetenschappen is met de collega’s van REBO in gesprek over een mogelijke overgang van Informatiekunde. Eind december bepaalde interim-decaan Van Ree dat er binnen Bètawetenschappen geen plaats meer is voor de opleiding.

Vorige week maakten decaan Van Meer van Bètawetenschappen en de leiding van Informatiekunde via een mail aan de medewerkers bekend dat er redding op komst is voor de bedreigde opleiding. Op dat moment kon Van Meer nog niet zeggen in welke richting die oplossing gezocht moest worden, maar tegenover DUB bevestigt hij deze week dat de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie de beoogde overnamekandidaat is.

Dat Informatiekunde binnen REBO een vreemde eend in de bijt zou zijn, ontkent Van Meer. “Dat zou je tot op zekere hoogte ook kunnen zeggen over onze faculteit. Een belangrijk argument voor het besluit om het onderwijs en het onderzoek in de Informatiekunde binnen onze faculteit te beëindigen, was indertijd dat studenten die de bacheloropleiding Informatiekunde hebben gevolgd met alleen wiskunde A in hun pakket, weinig keuzemogelijkheid hebben voor een masterprogramma elders in de faculteit Betawetenschappen. Qua cultuur en qua onderwijs zou REBO wel eens een betere omgeving voor Informatiekunde kunnen zijn.”

Op de vraag wat er gaat gebeuren als de onderhandelingen met REBO onverhoopt stuk mochten lopen, antwoordt Van Meer verrast: “Dan bezien we de situatie opnieuw binnen de garantie van het CvB dat de opleiding voor de UU behouden blijft.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail