Instellingscollegegeld UU stijgt licht

Body: 

Het collegegeld dat de Universiteit Utrecht vraagt van studenten die niet in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeld gaat iets omhoog. Tegelijkertijd ziet het college van bestuur voorlopig nog af van de voorgenomen kostenverhoging voor premasterstudenten.

Het collegegeld dat de Universiteit Utrecht vraagt van studenten die niet in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeld gaat iets omhoog. Tegelijkertijd ziet het college van bestuur voorlopig nog af van de voorgenomen kostenverhoging voor premasterstudenten.

Universiteiten vragen instellingscollegegeld van studenten waarvoor ze geen bekostiging krijgen van het ministerie. Dat geldt met name voor studenten van buiten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Lichtentein en voor studenten die niet kunnen aantonen dat zij in of in de directe nabijheid van Nederland wonen. Maar universiteiten krijgen ook geen geld uit Den Haag voor studenten die eerder een vergelijkbare universitaire studie afrondden. Sinds vorig jaar betaalt die groep aan de UU ook een instellingscollegegeld.

In een nota (pdf) aan de U-raad maakt het universiteitsbestuur bekend wat de nieuwe, geïndexeerde, prijzen van de universitaire opleidingen zijn voor het collegejaar 2012-2013. Deze vertonen in vergelijking met vorig jaar een stijging van 80 tot 220 euro. De goedkoopste opleiding, een bachelor van een alfa of gamma-opleiding kostte vorig jaar 6120 euro per jaar en aankomend voorjaar 6200 euro. Voor de duurste studie, een medische master, telt een student straks 19.500 euro per jaar neer, in plaats van 19.280.

Een groep actieve rechtenstudenten, de Stichting Collectieve Actie Universiteiten SCAU, probeert sinds vorig jaar de hoge kosten van tweede studies juridisch aan te vechten. Met een verantwoording (pdf) aan de U-raad in mei 2011 hoopte het college van bestuur aan te tonen dat de bedragen zeker niet buitensporig zijn.

Studenten die volgend jaar een premaster willen volgen aan de UU hoeven niet meer te gaan betalen dan het reguliere collegegeld. Vorig jaar had het universiteitsbestuur nog de intentie uitgesproken de kosten te verhogen van de schakelprogramma’s voor hbo-studenten waarvoor geen geld uit Den Haag komt.

Dit voornemen is volgens het CvB enigszins ingehaald door de politieke realiteit. Staatssecretaris Zijlstra heeft immers wetgeving aangekondigd waarin staat dat voor premasters van een half jaar het wettelijk collegegeld moet gelden en langere programma’s als contractonderwijs mogen worden beschouwd.

De Amsterdamse universiteiten maakten onlangs bekend vanaf volgend collegejaar extra kosten in rekening te brengen bij de premasterstudent voor programma´s die langer dan een half jaar duren. De UU wil eerst onderzoeken in hoeverre het mogelijk is programma’s van een half jaar aan te bieden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail