Jacqueline Cramer keert terug naar Utrecht

Oud-minister van VROM Jacqueline Cramer keert per 1 oktober terug als hoogleraar in Utrecht. Zij gaat niet alleen haar voormalige leerstoel weer bezetten, maar wordt volgend jaar bovendien directeur van het Utrechtse Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD).

Cramer werd in 2005 in Utrecht aangesteld als hoogleraar Duurzaam Ondernemen. Twee jaar later vertrok zij echter al weer om namens de Partij van de Arbeid minister te worden in het vierde kabinet-Balkenende. Na een bezinningsperiode na het opstappen van de PvdA-ministers in februari van dit jaar heeft Cramer nu besloten om gebruik te maken van de terugkeergarantie die zij bij haar vertrek uit Utrecht kreeg.

Behalve hoogleraar wordt Cramer op 1 januari 2011 ook directeur van het prestigieuze UCAD. In die hoedanigheid volgt zij de huidige directeur Klaas van Egmond op, die volgend jaar met emeritaat gaat.

Hoewel Cramer zich naast haar directeurschap zal blijven bezig houden met onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzaamheid en milieu, zullen in haar nieuwe leeropdracht vooral nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van valorisatie en duurzaamheid centraal staan. Volgens decaan Bert van der Zwaan van Geowetenschappen wordt nog overlegd over een definitieve naam voor de leerstoel.

EH

Advertentie