Janskerkhof wordt autovrij

We hadden het er nog over in een poll op onze oude site om auto’s op de Drift en het Janskerkhof te verbieden. Een overgrote meerderheid van de deelnemers was het met de stelling eens en wat is de eerste actie van het nieuwe College van Burgemeesters & Wethouders?

Het college van GroenLinks, PvdA en D66 vormen nog maar net het dagelijkse bestuur van Utrecht of ze voeren al een groene maatregel in. De nieuwe wethouders werden donderdag 22 april geïnstalleerd. Voorafgaand aan de installatie werd gedebatteerd over het collegeprogramma ‘Groen, Open en Sociaal’. Er werden vier moties ingediend waarvan er één van de ChristenUnie afkomstig was. De partij stelde voor het Janskerkhof stapsgewijs autovrij te maken. Dat voorstel werd overgenomen. Wie weet komt er nog een volgend voorstel om ook De Drift autovrij te maken.

GK

Tags: janskerkhof | auto

Advertentie