Kamer tegen censuur instellingsbladen

De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat hogeschool- en universiteitsbladen onafhankelijk zijn. Een motie van SP en VVD, die de staatssecretaris opriep om bestuurders hier nog eens op te wijzen, werd unaniem gesteund.

Twee weken geleden sprak SP-kamerlid Jasper van Dijk zijn verontwaardiging uit over “censuur” die bestuurders van instellingsbladen zouden plegen. Maar volgens staatssecretaris Zijlstra was daar geen sprake van. Bestuurders mogen hun bladen best richtlijnen geven, zei hij. Van Dijk diende daarop samen met Anne-Wil Lucas (VVD) een motie in die staatssecretaris Zijlstra opriep om instellingen erop te wijzen dat “redactionele inmenging ongewenst is”.

De motie werd gisteren met algemene stemmen aangenomen. Van Dijk laat weten dat hij er vanuit gaat dat Zijlstra de boodschap “luid en duidelijk” zal overbrengen aan de bestuurders.

Advertentie