Kamervragen over censuur Nijmegen

SP-kamerlid Jasper van Dijk vraagt staatssecretaris Zijlstra een oproep te doen aan universiteitsbestuurders om de onafhankelijkheid van hun universiteitsbladen te respecteren.

Aanleiding is het besluit van het college van bestuur van de Radboud Universiteit om haar nieuwssite achter slot en grendel te plaatsen. Volgens de universiteit een kwestie van ‘voortschrijdend inzicht’: op de site stonden persberichten van communicatiemedewerkers naast journalistieke berichten van de redactie van universiteitsblad Vox. Volgens de Vox-redactie is er sprake van censuur, omdat het bestuur de redactie wil verbieden om over bepaalde onderwerpen te schrijven. Bovendien mogen haar berichten niet meer door buitenstaanders gelezen worden.

Van Dijk wil van Zijlstra weten of deze zijn zorgen deelt “dat dit te maken heeft met groeiende concurrentie tussen instellingen en de angst van bestuurders om imagoschade op te lopen?” Ook vraagt hij hoeveel geld de universiteiten besteden aan pr-activiteiten. En of dit geld niet beter aan onderwijs kan worden besteed.

Drie jaar geleden vroeg Van Dijk toenmalig minister Plasterk of hij zich wilde inspannen voor het voortbestaan van onafhankelijk universiteitsbladen. Die antwoordde daarop dat hij vond dat een universiteitskrant een belangrijke bijdrage kan leveren aan “de dialoog tussen maatschappij en wetenschap”. Hij wil van Zijlstra weten of die daar ook zo over denkt.

In het najaar van 2010 besloot het Radboudbestuur dat het onafhankelijke blad Vox minder vaak mocht verschijnen. Ter compensatie werd in februari een plek op de website van de Radboud Universiteit gecreëerd.

Jan Dijk stelt ook nog vragen over de samenwerking die de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam onderzoeken.

Advertentie