Klimaatverandering bedreigt voedselvoorziening van zestig miljoen Aziaten

Body: 

Als gevolg van klimaatverandering zal de hoeveelheid smeltwater in een deel van de Himalaya de komende tijd sterk afnemen. Meer dan zestig miljoen mensen in Azië worden hierdoor de komende tientallen jaren bedreigd in hun voedselzekerheid. Drie onderzoekers van de Universiteit Utrecht rapporteren hierover deze week in het vooraanstaande tijdschrift Science.

Als gevolg van klimaatverandering zal de hoeveelheid smeltwater in een deel van de Himalaya de komende tijd sterk afnemen. Meer dan zestig miljoen mensen in Azië worden hierdoor de komende tientallen jaren bedreigd in hun voedselzekerheid. Drie onderzoekers van de Universiteit Utrecht rapporteren hierover deze week in het vooraanstaande tijdschrift Science.

Meer dan één miljard mensen in India, China en Zuid-Oost Azië zijn voor hun watervoorziening afhankelijk van het smeltwater dat wordt aangevoerd door de rivieren Indus, Ganges, Brahmaputra, Yangtze en de Gele Rivier. Om de waterbeschikbaarheid benedenstrooms te garanderen zijn bovenstroomse sneeuw- en ijsreserves van groot belang.

Dat geldt met name voor de Indus, omdat een groot deel van het lager gelegen stroomgebied van die rivier van zichzelf droog is. Om toch landbouw mogelijk te maken, kent het gebied één van de grootste irrigatiesystemen ter wereld. Het is dus van vitaal belang dat voldoende smeltwater dat systeem bereikt.

Ongelukkig genoeg lijkt juist het stroomgebied van de Indus, samen met dat van de Brahmaputra, de dupe te worden van de afname van gletsjers en sneeuwbedekking in de Himalaya, denken de Utrechtse hydrologen Walter Immerzeel, Rens van Beek en Marc Bierkens.

In het artikel in Science laten de drie auteurs zien dat de gletsjers in de Himalaya door de klimaatverandering overwegend in omvang en volume afnemen. Zij gebruikten een combinatie van hydrologisch modellen, klimaatprojecties van vijf verschillende klimaatmodellen, en satellietbeelden van sneeuw en ijs, neerslag en veranderingen in het zwaartekrachtveld van de aarde.

Zij concluderen dat de klimaatverandering al op berekkelijk korte termijn een grote invloed zal hebben op de beschikbare hoeveelheid irrigatiewater. “Onze modelberekeningen laten zien dat de Brahmaputra en de Indus het meest kwetsbaar zijn en we schatten dat al rond 2050 ongeveer zestig miljoen mensen in hun voedselzekerheid worden bedreigd”, adus Immerzeel.

“Het omgekeerde gebeurt echter ook. In het stroomgebied van de Gele Rivier wordt een toename van neerslag in de winter verwacht en dit zal leiden tot meer water dat vroeg in het groeiseizoen beschikbaar komt.”

EH (Bron: Perscommunicatie UU)

Facebook Twitter Whatsapp Mail