Koningin opent nieuwe kliniek Gezelschapsdieren

Body: 

Onder grote belangstelling van studenten en medewerkers heeft koningin Beatrix woensdagmiddag de opening van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) verricht. Het nieuwe onderkomen van de bijna honderdjarige discipline is daarmee officieel in gebruik genomen. (Foto: Joop Fama)

De koningin luidde een negentiende-eeuwse bel die vroeger bij de veterinaire klinieken aan de Biltstraat hing. Met dezelfde bel opende prins Bernard in 1967 de kliniek voor Verloskunde in De Uithof.

Onder grote belangstelling van studenten en medewerkers heeft koningin Beatrix woensdagmiddag de opening van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) verricht. Het nieuwe onderkomen van de bijna honderdjarige discipline is daarmee officieel in gebruik genomen. (Foto: Joop Fama)

De koningin luidde een negentiende-eeuwse bel die vroeger bij de veterinaire klinieken aan de Biltstraat hing. Met dezelfde bel opende prins Bernard in 1967 de kliniek voor Verloskunde in De Uithof.

Voorafgaand aan de officiële opening had de vorstin al een rondleiding gekregen in de kliniek die volgens prof. dr. Jan Rothuizen uniek is in Europa. Met de zes nieuwe operatiekamers beschikt Rothuizen nu over faciliteiten “waarvoor een humaan ziekenhuis zich niet zou hoeven te schamen”, zo zei hij tijdens een praatje voor de pers.

De 250 medewerkers van de kliniek verzorgen jaarlijks 11.000 consulten en 3000 operaties.  Sinds dit jaar is het in Utrecht mogelijke katten en honden te bestralen. Daarnaast is er volgens Rothuizen sprake van hoogwaardig onderzoek dat ook voor de humane geneeskunde van belang is. Zo worden mogelijkheden voor het herstel van orgaanweefsel (tissue repair) met gebruikmaking van stamcellen onderzocht.

Het nieuwe gebouw gaat de naam dragen van de eerste Utrechtse hoogleraar op het gebied van de kleine huisdieren Heinrich Jakob, die in 1911 werd aangesteld. Hij wordt alom gezien als de grondlegger van het vakgebied dat volgend jaar dus honderd jaar oud zal zijn.

Met deze opening heeft de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde een grootschalig verbouwings- en nieuwbouw-traject afgerond. Vijf jaar geleden werd al een nieuwe kliniek voor landbouwhuisdieren in gebruik genomen, twee jaar geleden was de kliniek voor paarden gereed.

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail