Krakers blijven ondanks waarschuwing

Het college van bestuur heeft de krakers van het voormalige pand van Landbouwhuisdieren aan de Marburglaan vanmiddag dringend geadviseerd om het gebouw te verlaten. Volgens het college is het pand niet veilig, onder meer vanwege de aanwezigheid van asbest. De krakers hebben echter besloten te blijven.

In een brief met als aanhef ‘Geachte krakers’, die vanmiddag om vier uur aan de groep van dertig is overhandigd, zegt het college louter de veiligheid van de krakers op het oog te hebben. Niet alleen bestaat bij gebruik van het leidingwater gevaar op een legionellabesmetting, ook is het pand vanwege ontbrekende blusmiddelen en afgesloten nooduitgangen niet meer brandveilig.

Meest riskant is in de ogen van het college echter de aanwezigheid van asbest. ‘Verblijf in het gebouw achten wij uitermate onverantwoord', aldus de brief. ‘Onze eigen medewerkers hebben geen toestemming het gebouw zonder voorzorgsmaatregelen te betreden. Daarom dringen wij er bij u op aan dat u ten spoedigste het pand verlaat. De universiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – nu en in de toekomst - voor schade die u of anderen lijden ten gevolge van het betreden van het pand.’

GEEN OPTIE

Woordvoerder Judith van de krakers is de universiteit dankbaar voor de waarschuwing, maar zegt dat weggaan op dit moment geen optie is. “Wij hebben alle kranen in het gebouw afgesloten en zorgen ervoor dat er voldoende goed water van buiten wordt aangevoerd. Ook wat de asbest betreft maken we ons niet echt veel zorgen. Die zit in leidingschachten en die zijn we op dit moment aan het afsluiten. We passen hier wel een mouw aan.’

Om ook het brandgevaar tot een minimum te beperken, slapen de krakers in de buurt van vluchtroutes. Bovendien hopen zij nog deze week op advies van een deskundige brandblussers en waarschuwingsapparatuur in het pand te installeren. Judith herhaalt dat de krakers niet van plan zijn om de sloop van het gebouw, waarvan de voorbereidingen rond 1 december zullen starten, te hinderen. “Maar we zijn wel van plan tot zo lang te blijven zitten. Dit is tenslotte beter dan onder een brug te moeten slapen.”

EH

Advertentie