Laatste hoop sportverenigingen lijkt vervlogen

Het is vrijwel uitgesloten dat de studentenvoetbal- en rugbyverenigingen dit voorjaar alle wedstrijden in De Uithof kunnen afwerken. Gemeente en universiteit zien geen mogelijkheid om de clubs tegemoet te komen.

Begin volgend jaar zal worden begonnen met de aanleg van een Transferium. De huidige velden van de voetbalvereniging Odysseus ’91 en rugbyverenigingen USRS en RUS moeten daarvoor wijken. De clubs constateerden onlangs dat de twee vervangende velden niet op tijd speelklaar zouden zijn. Voor één van die nieuwe velden wordt nu naar een noodoplossing gezocht in de vorm van snelgroeiend gras, een ander veld is zeker niet voor het begin van de zomer gereed.

De besturen van de verenigingen verspreidden brandbrieven waarin ze hun onvrede uitspraken over de gang van zaken. Zij drongen er bij universiteit en gemeente op aan het oude gedeelde rugby- en voetbalveld voorlopig te sparen van bouwwerkzaamheden zodat de competities aankomend voorjaar in De Uithof konden worden afgesloten.

Vorige week kregen de verenigingen te horen dat aan deze wens niet kan worden voldaan. In verband met de zekerstelling van de rijkssubsidie moet de bouw eind 2012 voltooid zijn. De planning is volgens gemeente en universiteit nu al zeer krap.

Tijdens een informatieavond van de gemeenteraad dinsdagavond in het stadshuis zullen Odysseus en USRS nadere uitleg vragen. Ook wordt nog overwogen het Rijk te vragen om uitstel van de subsidiedeadline.

Beide verenigingen beseffen echter dat ze weinig kans maken. “Onze treurige verwachting is dat we gezien de grote bedragen die in het spel zijn aan het kortste eind trekken”, concludeert Odysseus-voorzitter Guusje Collin. “We zijn zeer ongelukkig met het optreden van de universiteit in de afgelopen jaren.”

Odysseus zal voor dit voorjaar op zoek moeten naar een tweede speellocatie. Gedacht wordt ondermeer aan velden van de Marokkaanse vereniging Maghreb in Papendorp.  Volgens Collin is nog onzeker wat de hoofdlocatie van de vereniging gedurende de drie a vier maanden wordt. “Dat hangt er ondermeer van af of op Olympos een of twee velden beschikbaar zullen zijn.”

Voor de rugbyers van USRS wordt op dit moment onderzocht of een veld in Zuilen geschikt is. Een andere mogelijkheid is in te trekken bij een vereniging in de omgeving. “Nadeel daarvan is dat je eigenlijk altijd een uitwedstrijd speelt”, aldus voorzitter Peter Persoon. “Je wilt liever je eigen plek.”

XB

Advertentie