Langstudeerwet moet snel van kracht

De langstudeerwet moet voor 1 september van kracht worden, vindt staatssecretaris Zijlstra. Studenten hebben dan een jaar lang de tijd om de boete bij studievertraging te ontlopen.

Hij schrijft dat in een brief aan de Eerste Kamer. De onlangs geïnstalleerde senatoren wilden van hem weten waarom hij haast heeft met de wet. Zijlstra wil dat de Eerste Kamer die nog voor de zomervakantie behandelt. Dat moet gebeuren op de laatste vergadering, op 5 juli.

De wet moet volgens Zijlstra voor 1 september in het staatsblad staan, zodat studenten “vanaf de eerste dag van het komende studiejaar (…) rekening kunnen houden met de verhoging van het tarief voor langstudeerders”. Dat was belangrijk volgens de Tweede Kamer en de Raad van State en daaraan is hij juist tegemoet gekomen door de boete van drieduizend euro pas vanaf september 2012 te gaan heffen, legt Zijlstra uit.

Ook in verband met de prestatieafspraken die Zijlstra dit najaar wil maken met hogescholen en universiteiten is snelle invoering van belang. Anders “kan de bereidheid van de betrokken partijen om significante stappen te zetten, kleiner zijn”.

Als de Eerste Kamer de wet pas in september gaat behandelen, levert dat bovendien onnodige vertraging op. Dan moet er namelijk een en ander in de wet worden aangepast en daarvoor moet een ‘novelle’ (wijziging) worden ingediend. Dan zouden ook de Raad van State en de Tweede Kamer zich opnieuw over de maatregel moeten buigen.

Advertentie