Logische regels voor emotionele robots

Body: 

Om goed te kunnen functioneren moeten robots en virtuele personages behalve  over intelligentie ook over emoties beschikken. In het kader van zijn promotieonderzoek ontwierp informaticus Bastiaan Steunenbrink een methode om emoties te ‘vertalen’ in logische formules.

Het lijkt niet voor de hand te liggen, maar aan veel rationele beslissingen van mensen liggen emoties ten grondslag. Onze emoties helpen ons namelijk om de aandacht te richten op wat wij echt belangrijk vinden. Zo voorkomen ze dat we bij het nadenken over dingen verzanden in oeverloze en vaak onbelangrijke details .

Om goed te kunnen functioneren moeten robots en virtuele personages behalve  over intelligentie ook over emoties beschikken. In het kader van zijn promotieonderzoek ontwierp informaticus Bastiaan Steunenbrink een methode om emoties te ‘vertalen’ in logische formules.

Het lijkt niet voor de hand te liggen, maar aan veel rationele beslissingen van mensen liggen emoties ten grondslag. Onze emoties helpen ons namelijk om de aandacht te richten op wat wij echt belangrijk vinden. Zo voorkomen ze dat we bij het nadenken over dingen verzanden in oeverloze en vaak onbelangrijke details .

Dat blijkt ook wel want mensen die als gevolg van schade aan de voorhoofdskwabben van de hersenen geen emoties kunnen ervaren, blijken vaak niet in staat om de gevolgen van hun handelingen te kunnen overzien. Emoties helpen ons kortom om de hoofdlijn in de gaten te houden. Ze zorgen ervoor dat we snel tot de kern van de zaak komen en verstandige beslissingen nemen.

Ook voor robots en virtuele personages is dat uiteraard een belangrijke eigenschap. Een voorbeeld is de medische data-assistent, een complex stukje software dat persoonlijke medische gegevens beheert en nadenkt over de verschillende acties die hij kan uitvoeren.

Op het moment dat bijvoorbeeld een ambulance-medewerker toegang vraagt tot de gegevens, moet de robot het belang van dat verzoek afwegen tegen bijvoorbeeld de privacy van de patiënt. Ook is het niet onbelangrijk dat hij enig inzicht heeft in de emoties van de mensen met wie hij omgaat.

Om emoties bruikbaar te maken voor robots en virtuele personages heeft Steunenbrink in zijn proefschrift een brug geslagen tussen enerzijds psychologische modellen van menselijke emoties en anderzijds informatica en kustmatige intelligentie. Hij promoveerde deze week op het proefschrift met de intrigerende titel ‘The logical structure of emotions’.

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail