'Maak universitaire onderwijscentra'

Body: 

Zoals er universitair medische centra zijn, zo moeten er ook universitaire onderwijscentra komen. Daarin kunnen scholen, hogescholen en universiteiten samenwerken, oppert de Onderwijsraad.

Grootschalige onderwijsvernieuwingen hebben in het verleden vaak niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom is het verstandiger om het onderwijs in kleine stappen te verbeteren, stelt de Onderwijsraad in een nieuw rapport.

Zoals er universitair medische centra zijn, zo moeten er ook universitaire onderwijscentra komen. Daarin kunnen scholen, hogescholen en universiteiten samenwerken, oppert de Onderwijsraad.

Grootschalige onderwijsvernieuwingen hebben in het verleden vaak niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom is het verstandiger om het onderwijs in kleine stappen te verbeteren, stelt de Onderwijsraad in een nieuw rapport.

Daarvoor moeten scholen en onderzoekers goed met elkaar samenwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, constateert de raad. Als scholen onderwijsverbeteringen doorvoeren, hebben ze het al druk genoeg: ze besteden daardoor weinig tijd aan het delen van hun ervaringen met onderzoekers en andere scholen.

Op hun beurt geven onderzoekers te weinig praktische aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. Ze worden ook nauwelijks geprikkeld om samen met scholen onderzoek te doen. “Er is een grote kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk”, concludeert Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad.

Zogenaamde universitaire onderwijscentra kunnen helpen om universiteiten, hogescholen en scholen beter te laten samenwerken. Praktijk en onderzoek moeten daardoor sterker met elkaar verweven raken.

Hoeveel UOC’s er moeten komen en hoe deze centra eruit moeten zien, weet de raad nog niet. Mogelijk kunnen onderwijs- en onderzoeksinstellingen van basisschool tot universiteit deelnemen aan verschillende centra, al naar gelang het onderwerp waar ze zich mee bezig houden.

Het gaat om netwerken van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, benadrukt de Onderwijsraad. De centra hoeven geen eigen gebouw te hebben, zoals de universitaire ziekenhuizen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail