Meer artsen en superzusters

Body: 

Er komen ruim 800 extra opleidingsplaatsen voor artsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Daarmee wil het kabinet de toenemende vraag naar zorg opvangen.

De geneeskundeopleidingen laten volgend studiejaar 200 extra studenten toe. Op advies van universiteitenvereniging VSNU en de academische ziekenhuizen worden deze plaatsen ingenomen door zij-instromers in de masterfase. Hun rendement zou hoger zijn dan dat van studenten die als eerstejaars instromen.

Er komen ruim 800 extra opleidingsplaatsen voor artsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Daarmee wil het kabinet de toenemende vraag naar zorg opvangen.

De geneeskundeopleidingen laten volgend studiejaar 200 extra studenten toe. Op advies van universiteitenvereniging VSNU en de academische ziekenhuizen worden deze plaatsen ingenomen door zij-instromers in de masterfase. Hun rendement zou hoger zijn dan dat van studenten die als eerstejaars instromen.

Bij de medische vervolgopleidingen voor specialisten komen er ten minste 300 opleidingsplaatsen bij. Ook het aantal plaatsen bij de hbo-masteropleidingen voor verpleegkundig specialisten en physician assistants stijgt de komende 2 jaar structureel met driehonderd plaatsen naar zevenhonderd per jaar.

In hun brief aan de Tweede Kamer schrijven de bewindslieden van Volksgezondheid en Onderwijs dat het de instellingen vrij staat om meer studenten aan te nemen. “In de praktijk blijkt echter dat de instroom beperkt blijft tot het door OCW bekostigde aantal studenten, omdat de instellingen vooralsnog niet in staat zijn om, met de beschikbaar gestelde middelen, een grotere capaciteit op een kwalitatief aanvaardbare manier aan te bieden.”

Of de opleidingen hun studenten in de toekomst een hogere particuliere bijdrage mogen vragen, meldt  de brief niet. De Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg had dit begin 2010 geadviseerd.

De aanvaarding van het wetsvoorstel ‘Ruim baan voor talent’, afgelopen zomer, maakte het mogelijk dat opleidingen met een capaciteitsbeperking voortaan al hun eerstejaars ‘decentraal’ mogen selecteren, met uitzondering van kandidaten die een gemiddeld eindexamencijfer van een acht of hoger behalen; zij krijgen automatisch toegang tot fixusopleidingen.

Of alle geneeskundeopleidingen gebruik willen maken van de verruimde selectiemogelijkheden is nog niet bekend

Facebook Twitter Whatsapp Mail