Meer geneeskundestudenten nodig

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert de minister van Volksgezondheid het aantal plaatsen voor geneeskundestudenten en artsen in opleiding (aio’s) te vergroten. Veel medische specialismen zouden kampen met een artsentekort. 

De toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg komen daardoor in gevaar. Bovendien zal het artsentekort nog oplopen, voorspelt de NZa. Veel specialisten zijn bijna pensioengerechtigd, de uitval onder aio’s stijgt en steeds meer specialisten werken in deeltijd. Daarnaast is de instroom van buitenlandse artsen de laatste jaren fors gedaald. 

Om het tekort terug te dringen moet het aantal plaatsen voor geneeskundestudenten en aio’s snel worden vergroot, adviseert de NZa. Op lange termijn zou de numerus fixus zelfs in zijn geheel kunnen verdwijnen. 

Eerder dit jaar pleitte de Raad voor de volksgezondheid en zorg (RVZ) al voor het geleidelijk afschaffen van de numerus fixus. Vanaf 2011 zouden universiteiten jaarlijks 250 extra artsen kunnen opleiden. Na vijf jaar zou de fixus worden afgeschaft. 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet op de adviezen gereageerd. Omdat het onderwerp door de Tweede Kamer controversieel is verklaard, kan het pas door een nieuw kabinet worden behandeld. 

Hoger Onderwijs Persbureau

Advertentie