Meer waardering persbijdrage UU’ers

Body: 

Hoogleraar Wim Turkenburg vindt dat wetenschappers de ruimte moeten krijgen om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. “Wetenschappers worden nu nog afgerekend op hun onderzoek, terwijl wij nog twee taken hebben: onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Die twee taken moeten binnen de universiteit ook gewicht krijgen in de beoordeling van een wetenschapper.”

Hoogleraar Wim Turkenburg vindt dat wetenschappers de ruimte moeten krijgen om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. “Wetenschappers worden nu nog afgerekend op hun onderzoek, terwijl wij nog twee taken hebben: onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Die twee taken moeten binnen de universiteit ook gewicht krijgen in de beoordeling van een wetenschapper.”

Met deze uitspraak die hoogleraar Natuurwetenschap & Samenleving Wim Turkenburg doet in een interview met DUB voor de rubriek Uitgeperst, snijdt hij een onderwerp aan waar  regelmatig discussie over is binnen de universiteit. Zo ook in de afgelopen commissieraadsvergadering Onderwijs & Onderzoek.

Tijdens de bespreking van de mid term review van het Strategisch Plan 2009-2013, wierp Herre Talsma op dat in zijn departement (Farmacie, red.) de mening heerst dat je je tijd maar beter niet meer kan ‘verdoen’ aan het publiceren van artikelen in ‘B-bladen’ omdat ‘die afdoen aan de kwaliteit van de hele bètafaculteit’ en dat weer negatieve gevolgen kan hebben voor de status van de faculteit binnen de universiteit.

Hij kreeg bijval van personeelslid Rebecca Nordquist. Ook zij is onder de impressie dat veel onderzoekers zich beperken tot het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en minder tijd besteden aan wat zij de ‘lekenpers’ noemt, omdat dat werk nauwelijks waardering krijgt. “In Wageningen wordt het juist gestimuleerd om in de lekenpers te publiceren. Die optredens tellen daar mee.”

De reactie van rector Van der Zwaan leidde tot grote verbazing bij Talsma en Nordquist. Vanaf 2010, zei hij, wordt er bij visitaties juist speciaal gekeken naar valorisatie en publicaties in populaire media. “Het is geen wezenlijke breuk met het verleden, maar is een specifieker aandachtspunt geworden. Het staat op de site van de KNAW.” Het protocol waar hij het over heeft, heet het Standard Evaluation Protocol 2009-2015, ofwel het SEP.

Wim Turkenburg vindt het een goede zaak dat publiceren of optreden in populaire media mee gaat wegen in een beoordeling, maar zegt ook dat universiteiten daar vaak nog weinig rekening mee houden. “Ik vind het belangrijk dat wetenschappers hun bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over het functioneren van wetenschap en technologie in de samenleving. Maar universiteiten, en dus ook de UU, rekenen hun wetenschappelijke personeel voornamelijk af op onderzoek en citatiescores zoals de H-index en hun wetenschappelijke publicaties. Als ze goed zijn in het geven van onderwijs of het schrijven van een artikel voor bijvoorbeeld een krant, telt dat niet echt mee, terwijl ook die aspecten heel belangrijk zijn.”

Volgens Turkenburg staat buiten kijf dat je excellent moet zijn in je onderzoek als je goed onderwijs wil geven en wilt valoriseren. “Maar een bestuurder moet niet vergeten dat wie aan onderwijs en valorisatie doet, niet in dezelfde tijd ook nog een wetenschappelijk artikel kan schrijven.” Zo zat Turkenburg ongeveer twee weken lang vaker in de studio van de NOS dan in De Uithof. Een mailtje van collegevoorzitter Yvonne van Rooy sterkte hem in zijn mening. “Zij complimenteerde mij met mijn optreden in de media.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail