Meijerink stapt op na opgelegde benoeming Raad van Toezicht

Rien Meijerink stapt per 1 januari op als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht. Reden is dat staatssecretaris Halbe Zijlstra is afgeweken van de drie door Meijerink voorgedragen kandidaten en Jan van Zanen, zijn eigen favoriet, heeft benoemd. (foto Hans Stakelbeek)

Meijerink zegt dat hij na lang wikken en wegen niet meer de verantwoording wil nemen voor de Raad van Toezicht. “Er bestaat een procedure en die hebben wij gevolgd. De staatssecretaris is daar van afgeweken en dan voel ik me als Raad van Toezicht niet meer serieus genomen. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Raad wordt aangetast.”

De procedure is dat de Raad van Toezicht een profiel maakt van de gewenste kandidaat. Zowel binnen de universiteit, als bij het ministerie bestaat de mogelijkheid hierop te reageren. In het profiel stond bijvoorbeeld dat we zoeken naar een alumnus van de universiteit, iemand die op een universiteit heeft gewerkt en naar iemand die een verbinding heeft met een van de speerpunten van het onderzoek. Meijerink: “Als je kijkt naar de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, was het goed geweest iemand te nemen die een verbinding heeft met een geprioriteerd onderzoeksthema van de universiteit of het Universitair Medisch Centrum.”

Op grond van dat profiel, zijn drie mogelijk kandidaten geselecteerd. In de nieuwe, aangescherpte procedure staat dat die kandidaten vooraf niet gepolst mogen worden. Dat is volgens Meijerink niet gebeurd.

In de wandelgangen was al snel duidelijk dat Zijlstra een oog had laten vallen op zijn partijgenoot Jan van Zanen (VVD). Van Zanen (1961) heeft lang in de Utrechtse gemeenteraad gezeten en was jaren wethouder van Financiën. Momenteel is hij burgemeester in Amstelveen. “Ik heb niets tegen Van Zanen”, zegt Meijerink, “maar hij paste niet in het profiel.”

Meijerink heeft lang geaarzeld of hij het voorzitterschap zou neerleggen. “De universiteit heeft zijn zaken, ondanks het zware weer, aardig op orde. De bestuurlijke verhoudingen zijn goed. De medezeggenschap functioneert goed. En dan is het heel jammer om zo’n besluit te nemen. Ik doe dat met pijn in mijn hart.”

Meijerink is ook voorzitter van het platform waarin alle voorzitters van de Raad van Toezichten of stichtingsbesturen zijn verenigd. Die vergaderen twee maal per jaar, waarvan minstens een keer met de staatssecretaris. Ook daar zal dus een vervanger gezocht moeten worden.

Meijerink hoopt dat deze faux pas van Zijlstra eenmalig is en dat bij de benoeming van zijn opvolger wel de procedure op juiste wijze gevolgd zal worden. Het is de vraag of dit zo is. Begin september kwam al naar buiten dat Zijlstra ook bij de benoeming van een voorzitter voor een Amsterdamse Raad van Toezicht meer invloed wil hebben.

De econoom Meijerink was sinds 2005 voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht.  Hij was secretaris-generaal van het ministerie van OCW (1990-1995) en voorzitter van de VSNU (1995-2000). Momenteel is hij onder andere voorzitter van de Raad voor de volksgezondheid en zorg.

 

Meer informatie: Het Leids universiteitsblad Mare schreef naar aanleiding van de affaire Meijerink een achtergrondartikel over Raden van Toezicht. De Leidse voorzitter Nout Wellink is 'vrij ongelukkig' met de manier waarop Zijlstra Jan van Zanen heeft benoemd. Hij adviseert Van Zanen nog eens goed na te denken alvorens het lidmaatschap te aanvaarden. Voorkom de zweem van belangenverstrengeling, vindt Wellink. ‘Houd deze lichamen op afstand van de politiek.’

 

Advertentie