Mogelijk meer geneeskundestudenten

Body: 

Waarschijnlijk vandaag bespreekt het kabinet een voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid om meer studenten toe te laten tot de geneeskundeopleidingen.

Waarschijnlijk vandaag bespreekt het kabinet een voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid om meer studenten toe te laten tot de geneeskundeopleidingen.

RTL-nieuws meldde dit vanmorgen. Minister Schippers zou met de academische ziekenhuizen hebben afgesproken dat het aantal opleidingsplaatsen voor artsen met een kwart omhoog moet.

In het regeerakkoord was afgesproken dat de numerus fixus voor alle studies zou worden afgeschaft, maar zo ver lijkt het kabinet niet te willen gaan. De voorganger van minister Schippers, Ab Klink van het CDA, had berekend dat dit de schatkist alleen al voor de geneeskundestudies 971 miljoen euro zou gaan kosten. Daarbij ging hij er vanuit dat de extra basisartsen ook een langjarige opleiding tot medisch specialist zouden willen volgen.

De Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg kwam in 2010 met het advies om de regels voor het maximale aantal geneeskundestudenten in elk geval minder rigide te maken. Op dit moment zijn het de universiteiten en de overheid die tot achter de komma voorschrijven hoeveel basisartsen er mogen worden opgeleid. De Raad stelde voor om straks alleen nog te bepalen hoeveel opleidingsplaatsen er worden bekostigd. Dat zou universiteiten de mogelijkheid bieden om ook niet (volledig) bekostigde studenten op te leiden. Bijvoorbeeld door een hogere particuliere bijdrage van hen te vragen. Nu mag dat alleen als het om niet-Europese studenten gaat, maar het kabinet heeft al aangekondigd dat het de mogelijkheden daartoe wil verruimen. In hoeverre minister Schippers bij het voorstel van de raad wil aanhaken is nog niet bekend.

Het bericht dat de loting bij de geneeskundestudies zou mogen worden afgeschaft bevat geen nieuws. Sinds de aanvaarding van het wetsvoorstel ‘Ruim baan voor talent’, zomer 2011, mogen alle fixusstudies  zelf bepalen hoeveel kandidaten ze ‘decentraal’ selecteren. De enige beperking: scholieren met een gemiddeld eindexamencijfer van een acht of hoger krijgen automatisch toegang.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail