Na vier jaar alsnog NWO-subsidie voor Amsterdamse hoogleraar

Body: 

Onderzoeksfinancier NWO heeft na ruim vier jaar juridische strijd besloten toch subsidie toe te kennen aan Ben Vermeulen. De VU-hoogleraar staats- en bestuursrecht – tegenwoordig tevens werkzaam bij de Raad van State – had in 2005 geen geld gekregen voor een subsidievoorstel dat hij had ingediend om de zogeheten marginale toetsing in het vreemdelingen- en milieurecht te kunnen onderzoeken.

Onderzoeksfinancier NWO heeft na ruim vier jaar juridische strijd besloten toch subsidie toe te kennen aan Ben Vermeulen. De VU-hoogleraar staats- en bestuursrecht – tegenwoordig tevens werkzaam bij de Raad van State – had in 2005 geen geld gekregen voor een subsidievoorstel dat hij had ingediend om de zogeheten marginale toetsing in het vreemdelingen- en milieurecht te kunnen onderzoeken.

Zijn voorstel was weliswaar ‘zeer goed’ en dus ‘subsidiabel’ volgens NWO, maar andere voorstellen op het gebied van gedrags- en maatschappijwetenschappen waren beter. En er was onvoldoende geld was om alle subsidiabele voorstellen te honoreren. Vermeulen legde zich daar niet bij neer.

Waren die andere voorstellen werkelijk beter dan zijn eigen voorstel? Dat wilde hij graag met eigen ogen zien. Maar NWO hield de oordelen over de andere indieners achter slot en grendel. Ze is namelijk bang dat externe deskundigen die over de voorstellen oordelen er massaal de brui aan zullen geven als hun rapporten voor alle indieners toegankelijk worden. Zelfs al blijven deze referenten anoniem, de verliezers zouden hun naam kunnen raden.
 
Daarop stapte Vermeulen naar de rechter die hem tot tweemaal toe in het gelijk stelde. NWO had het argument dat referenten zich uit de beoordelingsprocedure zouden terugtrekken niet goed onderbouwd. Vermeulen kreeg alsnog inzage in de referentencommentaren op de subsidieaanvragen van andere indieners.
 
NWO erkende dat de beoordelingsprocedure onzorgvuldig was verlopen, maar was nog steeds niet bereid het onderzoeksvoorstel te subsidiëren. Ze meende te kunnen volstaan met de toezegging het met een volgende beoordelingsronde te laten meedoen.

Wederom ging Vermeulen in beroep bij de rechter. Daarop verleende NWO de subsidie alsnog. In een eerste reactie laat Vermeulen weten daar blij om te zijn, maar het jammer te vinden dat een principiële uitspraak van de rechter niet meer aan de orde is nu zijn procesbelang van de baan is.

Hoger Onderwijs Persbureau

Facebook Twitter Whatsapp Mail