Niet meer welkom na negatief bsa

Eerstejaars Rechten die vanaf volgend studiejaar een negatief bindend studieadvies krijgen, mogen niet meer terugkeren naar de Utrechtse opleiding. “Een draconische maatregel”, zegt faculteitsraadslid Carolien Pelser. We kunnen niet anders, meent de opleiding.

Elk jaar worden voor het nieuwe academische jaar de Onderwijs- en Examenregelingen aangepast. Zo ook bij de faculteit Rechten, Economie en Bestuurs & Organisatiewetenschap. Tot dit jaar stond in de OER dat rechtenstudenten die een negatief bindend studieadvies (BSA) krijgen, het na drie jaar nog eens mogen proberen in Utrecht. Die clausule wordt nu geschrapt waardoor terugkeer naar de Utrechtse bacheloropleiding rechtsgeleerdheid vrijwel onmogelijk wordt.

Bij de bespreking van de OER in de faculteitsraad van Rebo uitte Carolien Pelser haar verbazing over de wijziging die zonder tekst en uitleg in de concept OER is opgenomen. “Ik vind het een draconische maatregel. Met een negatief BSA ben je dus nooit meer welkom bij ons. Nu kun je nog na drie jaar terugkeren. Ik heb zo’n studente in mijn groep en zij doet het nu heel goed.”

Onderwijsdirecteur van het departement Rechtsgeleerdheid Marian Joseph zegt dat de opleiding geen keus heeft. “Vorig jaar konden de eerste studenten die een negatief bsa hadden gekregen, terugkeren. Een klein aantal heeft dat gedaan, maar nu blijkt dat een paar van hen het weer niet gaan redden. Het bleek dat we hen niet nogmaals een negatief bsa konden geven. Deze studenten kunnen we dus niet wegsturen.”

Omdat deze studenten vaak meer begeleiding nodig hebben en een gemiddeld groter beroep doen op allerlei voorzieningen om de eindstreep te kunnen halen, wil het departement dit type student liever niet meer zien terugkeren. “Ik vind het niet zo bezwaarlijk dat we de terugkeerclausule schrappen. Studenten die bij ons een negatief bsa krijgen, kunnen dezelfde studie nog wel bij andere universiteiten gaan volgen. Bovendien zijn ze na het behalen van die bacheloropleiding elders, altijd weer welkom in één van onze masteropleidingen.”

Volgens Anton van den Hoeven van Juridische Zaken staat Rechten in haar recht. “De wet zegt dat je als instelling zelf mag weten of je een terugkeerclausule opneemt in de bsa-regeling. In Utrecht hebben vele opleidingen een terugkeerclausule, maar bij Rechten ondervinden ze daar nu nadelen van, omdat je volgens diezelfde wet per opleiding inderdaad maar één keer een negatief bindend studieadvies kan geven. Als er geen terugkeerclausule is opgenomen in de OER en je wilt je toch weer bij dezelfde opleiding aan dezelfde universiteit inschrijven, dan kan je bij het instellingsbestuur daar wel een verzoek toe indienen. Je moet dan wel aannemelijk kunnen maken, dat je het in de herkansing wel goed gaat doen.”

De faculteitsraad van Rebo komt in een volgende vergadering nog terug op de nieuwe OER. 

Advertentie