Nieuw onderwijsgebouw wordt thuisbasis voor studenten bèta en geo

Uiterlijk begin 2015 krijgen studenten van bèta- en geo-opleidingen college en practicum in een nieuw onderwijsgebouw in De Uithof. Het gebouw vervangt onder meer de onderwijsfaciliteiten die verloren gaan met de sloop van het Wentgebouw en de 'piramide' ernaast. Ook de studieverenigingen van de bèta- en geofaculteit moeten er een nieuw onderkomen vinden.

Het nieuwe onderwijsgebouw komt tussen het Buys Ballotgebouw en het Minnaertgebouw in te staan. De precieze locatie is echter nog niet bekend, zo meldt bètadirecteur Klaas Druijf. Het totale oppervlak van de nieuwbouw zal ongeveer 5000 vierkante meter beslaan. “Dit onderwijsgebouw moet de thuisbasis en ontmoetingsplek worden voor geo- en bètastudenten”, meldt Druijf. “Daar vinden ze hun mede-studenten en kunnen ze alle zaken rondom hun studie regelen.”

Het nieuwe gebouw gaat in ieder geval ruimte bieden aan het zogeheten natte practicumonderwijs en een of twee hoorcollegezalen. Er wordt nog intensief overleg gevoerd tussen de betrokken opleidingen over de vraag welke onderwijsactiviteiten precies in het gebouw een plaats moeten krijgen en in welke omvang. De gedachte is dat behalve studenten van de bèta- en geofaculteit, ook studenten van de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen gebruik gaan maken van de faciliteiten. Daarnaast worden de studieverenigingen van de bèta’s en de geo’s gehuisvest in het nieuwe gebouw.

Haast
Duidelijk is wel dat er haast moet worden gemaakt met het bouwproject. De nieuwbouw dient immers ter vervanging van voorzieningen die op korte termijn verdwijnen. Over vier jaar moet het terrein waarop het Wentgebouw staat, worden overgedragen aan de Rijksgebouwendienst die daar gaat bouwen voor het RIVM. Vanaf halverwege volgend jaar wordt al begonnen met de inpandige sloop en de asbestsanering van het Wentgebouw, al zal de zogenaamde ‘piramide’ naast het Wentgebouw nog enige tijd voor practicumonderwijs beschikbaar blijven. Enkele vakken die nu nog in het Wentgebouw worden gegeven, krijgen tijdelijk elders onderdak, waarschijnlijk in het Kruytgebouw.

Bovendien vertrekt de Geofaculteit uiterlijk 2015 uit het Van Unnikgebouw en verlaat het tevens het Aardwetenschappengebouw dat gesloopt wordt. De nieuwe onderwijslocatie is een van de drie gebouwen in de noordwest-hoek van de De Uithof waarin de Geofaculteit over drie tot vier jaar gehuisvest zal moeten zijn. Afgezien van het onderwijsgebouw bouwt de universiteit in de noordwesthoek van De Uithof voor de geofaculteit en voor TNO en Deltares een gemeenschappelijk milieulab en een kantoorpand exclusief voor geo-medewerkers. 

Geodirecteur Chris Marcelis laat DUB weten blij te zijn de onderwijsactiviteiten van zijn faculteit samen te kunnen brengen dichtbij de nieuwe huisvesting van de medewerkers. De twee faculteiten hopen dat het onderwijsgebouw zal bijdragen aan de vorming van een mini-campus waarbij studenten en medewerkers elkaar gemakkelijk kunnen vinden. 

Pasjes
De bèta-studievereniging van Biologie U.B.V. is net als andere bètaverenigingen pas kort gehuisvest in het Buys Ballotgebouw, maar zal opnieuw moeten gaan verhuizen. Toch reageert bestuurslid Vincent de Leijster enthousiast op het vooruitzicht van een nieuw gemeenschappelijk onderwijsgebouw. “Het biologieonderwijs zit nu verspreid over de hele Uithof. Het zou echt een mooie stap zijn als dat meer gecentreerd wordt.”

Bestuurslid Merlijn de Bakker van geo-faculteitsvereniging V.U.G.S. is afwachtender. Haar vereniging is kort geleden uit het Van Unnikgebouw naar de voormalige Parnassosvestiging in het Ruppertgebouw verhuisd. “Wij weten nog maar weinig, bovendien duurt het allemaal nog minstens drie jaar voordat dit onderwijsgebouw er staat. Wij vinden het wel belangrijk dat studenten ook in de toekomst gemakkelijk toegang blijven houden tot hun docenten. Hier in het Van Unnik zitten we bij elkaar en zijn de lijnen kort, dat is prettig. We hopen niet dat studenten straks in een onderwijsgebouw zitten en medewerkers in een ander gebouw waar je misschien –net als in het nieuwe David de Wiedgebouw- alleen met een pasje in kunt.”

 

Stand van zaken grote Uithofgebouwen

Van Unnikgebouw: In dat gebouw wordt toegewerkt naar leegstand. Over twee jaar moeten 10 van de 20 verdiepingen leeg staan. De faculteit Geowetenschappen verlaat het Van Unnik omstreeks 2015. Verkoop aan externe partij of sloop na 2015.

Wentgebouw: Vanaf 2012 asbestsanering en inpandige sloop. Binnen vier jaar bouwrijp opleveren van terrein aan Rijksgebouwendienst ten behoeve van nieuwbouw RIVM.

Kruytgebouw: De universiteit doet nieuwe investeringen in dit gebouw, maar gaat er vooralsnog vanuit dat het gebouw nog maximaal zeven jaar in gebruik zal zijn. Definitieve besluitvorming moet echter nog plaatsvinden.

 

Advertentie