Nieuwe code medische wetenschap

Body: 

Als iemand aan een medische adviescommissie deelneemt, komen eventuele belangen voortaan op internet te staan. Dat volgt uit de nieuwe ‘code’ van wetenschappelijke instituten, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Als iemand aan een medische adviescommissie deelneemt, komen eventuele belangen voortaan op internet te staan. Dat volgt uit de nieuwe ‘code’ van wetenschappelijke instituten, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

De code moet de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Zeker in specialistische onderzoeksgebieden is het voor deskundigen nauwelijks mogelijk om niemand te kennen en nergens bij betrokken te zijn. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, zolang eventuele relaties en financiële belangen duidelijk zijn, aldus de toelichting.

“Voorheen lieten we leden van onze adviesraden al wel een verklaring ondertekenen over hun eventuele belangen”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die de code samen met de Gezondheidsraad en de KNMG opstelde. “Maar we zullen die voortaan ook op onze website zetten.”

Leden van zulke commissies moeten vanaf nu ook vertellen of hun reputatie misschien op het spel staat. Kunnen zij met hun advies hun eigen reputatie vergroten of beschermen? Daarvan kan sprake van zijn als iemand bijvoorbeeld het boegbeeld van een patiëntenvereniging of beroepsgroep is.

De code schrijft ook voor dat de belangen van de commissieleden bij de eerste bijeenkomst besproken moeten worden. Dat zorgt ervoor dat iedereen van elkaars belangen op de hoogte is. “Bovendien kan iemand dan bepaalde nevenwerkzaamheden noemen waarvan andere leden denken: dat is waar ook, dat geldt ook voor mij”, aldus een woordvoerder van de Gezondheidsraad.

Tussen de ondertekenaars staan behalve wetenschappelijke instituten en medische beroepsverenigingen ook de samenwerkende ouder- en patiëntenverenigingen en Zorgverzekeraars Nederland.

Facebook Twitter Whatsapp Mail