Nieuwe hockeyvelden, maar toekomst studentensport ongewis

De universiteit gaat de hockeyvelden op sportcentrum Olympos vervangen. In ruil daarvoor moet de sportstichting Mesa Cosa gewoon de opgelegde huurverhoging betalen en een plan opstellen om de studentensport betaalbaar te houden. De gemiddelde sporter gaat vanaf september zo’n 25 euro per jaar meer betalen.

Dat is het resultaat van de onderhandelingen die eind vorige week werden gevoerd. Aanleiding hiervoor was dat Mesa Cosa zich geconfronteerd zag met een korting van de universitaire subsidie en fors hogere huurlasten. Tegelijkertijd lag er een wens de aftandse velden te vervangen.

Voorzitter Bart Kessels van Mesa Cosa is blij dat de wens van de hockeyclub in vervulling gaat, maar stelt dat hem in de besprekingen het mes op de keel is gezet. De sportstichting zal de komende twee jaar de inkomsten flink moeten opschroeven en meer efficiëntie in de organisatie moeten aanbrengen. “Dat betekent op de korte termijn dat onze sporters jaarlijks zo’n 2 tot 2.5 ton euro meer zullen moeten opbrengen. Dat komt neer op zo’n 20 tot 25 euro gemiddeld per persoon. Maar daarmee zijn we er nog niet. We zullen nog een aantal drastische maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld het aanpassen van het sportaanbod.”

Kessels steekt niet onder stoelen of banken dat het moeilijk zal worden het gat van in totaal 650.00 euro te dichten. In hoeverre het college van bestuur voor deze twee jaar rekening zal willen houden met “huurgewenning” hangt grotendeels af van een business plan dat Mesa Cosa in opdracht van het universiteitsbestuur gaat opstellen. In dat plan moet worden aangegeven wat de studentensport kan bijdragen aan de universiteit en wat een acceptabele financieringsvorm voor de toekomst is.

De Mesa Cosa-voorzitter spreekt van “een enorme opgave”. Het universitaire uitgangspunt ‘betaalbare sport voor zo veel mogelijk studenten’ is volgens hem in gevaar met de huidige koers van het universiteitsbestuur. “Op elke extra sporter leg je geld toe. Dat vereist dus juist extra middelen. De vraag is hoe we hier uit zullen komen”, aldus Kessels die niet uitsluit dat de universiteit de stichting wil opheffen als het business plan over twee jaar niet voldoet. Een beperking van het sportaanbod voor medewerkers en studenten zou dan voor de hand liggen.

In een reactie prijst collegelid Hans Amman de rol die Mesa Cosa de afgelopen jaren heeft gespeeld bij het vergroten van de animo voor studentensport. Hij laat weten dat het college van bestuur ook in de toekomst “een ruim sportpalet wil blijven bieden”. Vragen over mogelijke beperking van de huidige mogelijkheden of over de toekomst van de sportstichting komen volgens hem veel te vroeg. “Laten we nu eerst het business plan afwachten. Daarna kunnen conclusies trekken”, stelt Amman die bovendien aangeeft dat ook de hogeschool en het UMCU zeggenschap hebben over het sporten in De Uithof.

XB

Advertentie