NWO streeft naar verdubbeling budget

Onderzoeksfinancier NWO wil meer geld. Niet alleen zou haar gewone budget met een half miljard moeten stijgen, ook wil NWO voortaan het onderzoeksgeld uit de aardgasbaten verdelen. Dat staat in de strategienota van de organisatie die onder meer de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies toekent.

Nederland profiteert van het aardgas dat hier gewonnen wordt. Vroeger werden van de opbrengst wegen aangelegd, maar sinds 2005 investeert de staat ook in kennis en innovatie. NWO wil graag het beheer over de onderzoeksmiljoenen uit de aardgasbaten, zo blijkt uit de nota waarin de nationale onderzoekfinancier zijn strategie voor de komende drie jaar uiteenzet.

Die claim komt niet uit de lucht vallen. Er is al van het begin af aan kritiek op de huidige gang van zaken, waarin de departementen van Economische Zaken en Financiën het geld verdelen. Het geld zou erdoorheen gejaagd worden en niet altijd op de juiste plek terechtkomen. "NWO is bij uitstek toegerust om een sterkere rol te vervullen in de coördinatie van toewijzing en verantwoording van deze middelen", aldus een woordvoerder.

NWO verdeelt het geld onder de beste wetenschappers, die zelf onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. Maar de subsidies zijn bovenmatig in trek, alleen al omdat ze steeds belangrijker worden voor een wetenschappelijke carrière. NWO spreekt intussen van 'verontrustend lage honoreringspercentages'.

In het talentenprogramma van NWO, de zogeheten Vernieuwingsimpuls, zijn in 2009 slechts 272 van de 1534 voorstellen gehonoreerd. Dat is 17,7 procent. Door de grote hoeveelheid aanvragen moet NWO ook onderzoekers afwijzen die wel degelijk getalenteerd genoeg zijn. De organisatie zou liever op een honoreringspercentage van dertig procent uitkomen.

Hoger Onderwijs Persbureau

Advertentie