'OESO-cijfer klopt niet'

Besteedt Nederland werkelijk zoveel geld per student als de economische samenwerkingsorganisatie OESO beweert? Volgens de OESO hoort Nederland bij de top vijf, maar universiteitenkoepel VSNU gelooft dat niet.

Gisteren [dinsdag] verscheen Education at a Glance, waarin allerlei cijfers staan over het onderwijs in 33 rijke industrielanden, waaronder Europese landen, maar ook de Verenigde Staten, Japan en Canada. In dat jaarlijkse rapport staat dat Nederland vrij veel geld per student uitgeeft: omgerekend zo’n tienduizend dollar per jaar. Rekening houdend met de inflatie is dat bijna evenveel als in het jaar 2000.

Klopt niet, meent universiteitenvereniging VSNU. De OESO krijgt de cijfers van het ministerie van OCW en daarmee verschillen de universiteiten hierover al jaren van mening.

Het belangrijkste twistpunt betreft de geneeskundeopleidingen. De universiteiten mochten meer geneeskundestudenten opleiden. Maar geneeskunde is een dure opleiding: als er meer geneeskundestudenten komen, terwijl het totale budget niet stijgt, dan blijft er voor bijvoorbeeld studenten rechten of economie minder geld over. Daarom vindt de VSNU dat de geneeskundestudenten eigenlijk niet mee zouden moeten tellen.

OCW kijkt daar anders tegenaan. De ene studie is nu eenmaal duurder dan de andere. Geneeskundestudenten zijn ook studenten, dus die moeten gewoon in het gemiddelde meewegen, aldus het ministerie.

Een jaar geleden hebben de partijen besloten de verschillen in zienswijze te laten voor wat ze zijn. De discussie wordt hier samengevat.

Hoger Onderwijs Persbureau (HOP)

Advertentie