Onderwijs Utrecht matcht met Eindhoven

Body: 

In december vorig jaar is pas besloten tot de nauwere samenwerking tussen Utrecht en Eindhoven op het gebied van levenswetenschappen en duurzaamheid. En hoewel de rectoren nog de details moeten uitwerken, werd het aanhalen van de banden met de Technische Universiteit waar op verschillende onderzoeksvlakken al nauw mee wordt samengewerkt, al genoemd in de nieuwjaarstoespraak van Yvonne van Rooy.

Waarom gaan de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven nauwer samenwerken?

In december vorig jaar is pas besloten tot de nauwere samenwerking tussen Utrecht en Eindhoven op het gebied van levenswetenschappen en duurzaamheid. En hoewel de rectoren nog de details moeten uitwerken, werd het aanhalen van de banden met de Technische Universiteit waar op verschillende onderzoeksvlakken al nauw mee wordt samengewerkt, al genoemd in de nieuwjaarstoespraak van Yvonne van Rooy.

Waarom gaan de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven nauwer samenwerken?

De noodzaak is helder”, zegt Leon van de Zande, directeur Onderwijs en Onderzoek van de Universiteit Utrecht. “In deze tijd is het belangrijk om je te profileren. Wij zijn wel een brede universiteit, maar we hebben niet alles in huis. De technische component van Eindhoven is een mooie aanvulling. Er wordt door de UU op verschillende onderzoeksterreinen al samengewerkt met Eindhoven, die samenwerking willen we intensiveren en meer formaliseren.”

Levert de samenwerking met Eindhoven ons ook geld op? Technische universiteiten zijn niet de armste van het land.

“Nee, we krijgen er niet direct geld bij. Maar door de samenwerking staan we wel sterker als het gaat om het binnenhalen van nationale en Europese subsidies.”

Wat hebben onze studenten aan de samenwerking met Eindhoven?

“Utrechtse studenten kunnen in Eindhoven colleges gaan volgen en andersom. Ik geef toe dat de studenten uit Eindhoven meer mogelijkheden hebben om hier hun horizon te verbreden dan andersom. Voor onze studenten kleine talen van de faculteit Geesteswetenschappen zouden we eventueel een andere partner kunnen zoeken. Maar voor onder andere onze studenten Biomedische Wetenschappen is de samenwerking echt een uitkomst.”

Wat hebben studenten Biomedische Wetenschappen aan de alliantie met Eindhoven?

“Veel”, zegt Dop Bär, directeur van Biomedical Sciences. “In sommige masters en het PhD-progamma’s van Biomedical Sciences en Life Sciences komt een behoorlijke hoeveelheid technologie om de hoek kijken. Daarvan hebben we minder kennis in huis dan in Eindhoven waar die ruimschoots voor handen is. Zij ontwikkelen de hoogwaardige technologische apparaten die wij toepassen in een medische omgeving, denk aan Biomedical Imaging. Eindhovense studenten kunnen bij ons leren hoe wij hun apparaten gebruiken en wij kunnen bij hun zien wat er mogelijk is op technisch gebied.”

En is er meer?

“We willen samen met Eindhoven een nieuwe master- of PhD-programma starten op het vlak van de regeneratieve geneeskunde. Regenerative Medicine maakt onder meer gebruik van de stamceltechnologie. We kunnen elkaar op dit vlak iets bieden wat er nog niet is.”

En is er iets wat Eindhoven nog heel specifiek wil van de UU?

Ja, zo blijkt na lezing van het universiteitsblad Cursor van de TU/e. Het college van bestuur van de Brabantse TU hoopt veel te leren van ‘het concept University College’ bij de oprichting van het Eindhovense University College.

Op welke onderzoeksterreinen werken de universiteiten van Eindhoven en Utrecht al samen?

Er zijn in totaal drie samenwerkingsverbanden waarin zowel Eindhoven als Utrecht participeren. In het BioMedical Materials richten de deelnemende partijen zich op biomedische materialen. Catchbio staat voor CATalysis for sustainable CHemicals from BIOmass’ en richt zich op het halen van brandstof, chemicaliën en materialen uit biomassa. De Utrechtse hoogleraar Bert Weckhuyzen geeft hier leiding aan. Het Center for Translational Molecular Medicine doet onderzoek naar moleculaire geneeskunde en in het Utrechts Centrum voor Energieonderzoek wordt samengewerkt op het gebied van duurzame energie.

GK

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail