Onderzoek prijsafspraken universiteiten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar mogelijke prijsafspraken tussen de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Ze heeft al onaangekondigd een bezoek afgelegd aan de instellingen.

De Stichting Collectieve Actie Universiteiten dagvaardde deze week acht universiteiten omdat zij van mening is dat de tarieven voor een tweede juridische masteropleiding te hoog zijn. De SCAU citeert in haar aanklacht uit notulen van bestuursvergaderingen van de twee Amsterdamse universiteiten, waaruit zou blijken dat zij gezamenlijk een tarief hebben vastgesteld.

Volgens de SCAU is dat in strijd met de mededingingswet. Tweede studies zijn een ‘dienst van algemeen economisch belang’ (een dienst die onder concurrerende omstandigheden wordt aangeboden op de vrije markt), stelt de SCAU, en daarop is het kartelverbod van toepassing.

De NMa, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de vrije markt ondersteunt die redenering en zoekt nu uit in hoeverre er sprake is van een overtreding. Of de financiële waakhond ook onderzoek doet naar andere universiteiten, kan een woordvoerder niet zeggen. Volgens de SCAU zouden de universiteiten van Leiden en Utrecht ook prijsafspraken hebben gemaakt.

Kartelvorming en prijsafspraken zijn in Nederland verboden, tenzij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) er goedkeuring aan geeft.

Sinds 2010 mogen hogescholen en universiteiten een hoger collegegeld rekenen voor wie aan een tweede studie begint. De kosten voor een tweede juridische masteropleiding variëren van tien tot ruim veertienduizend euro.

 

 

Advertentie