Onderzoek volgt mbo’ers op weg naar werk

De Universiteit Utrecht gaat vanaf deze maand 3000 mbo-studenten monitoren op weg naar de arbeidsmarkt. Dit grootscheeps onderzoek moet helder maken wat de succesfactoren en struikelblokken zijn in de overgang van studie naar werk.

Alle mbo studenten van ROC Midden Nederland die in het laatste jaar zitten, krijgen een filmpje in hun mailbox. Een flitsend filmpje met een lied op een melodie van 'self esteem'van de The Offspring over het maken van keuzes na de studie. Wat ga je doen? Verder leren, werken of met pensioen. De film staat ook op facebook.

“Mbo studenten lezen weinig mail of een brief. Dus wilden we ons op een originele manier introduceren met een filmpje”, legt promovendus bestuurs- en organisatiewetenschappen Corine Buers uit. Zij is een van de drie promovendi die het onderzoek gaan uitvoeren. “Het bijzondere is dat wij deze studenten voor drie jaar gaan monitoren zodat we zien waar ze terecht komen. Sommige weten een duurzame loopbaan op te bouwen, een plek waar ze voor langere tijd kunnen blijven en die perspectief biedt. Sommige lukt dat niet of krijgen alleen maar korte arbeidscontracten. Wij willen onderzoeken wat nu de succesfactoren zijn en hoe meer studenten daar in de toekomst van zouden kunnen profiteren.”

De onderzoekers gaan de komende weken naar de scholen toe om met alle mbo’ers te spreken en de eerste vragenlijsten in te laten vullen. “Het bijzondere aan dit project is dat we alle studenten direct kunnen benaderen.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie promovendi die ieder een eigen focus hebben. Socioloog Pieter Baay richt zich vooral op de persoonlijkheid, identiteit en het sociale netwerk van studenten, econoom Lisa Dumhs onderzoekt het baanzoekgedrag van mbo studenten en de rol van bijvoorbeeld een loopbaanbegeleideren Corine Buers onderzoekt welke mogelijkheden organisaties jonge werknemers bieden en hoe jonge werknemers deze kansen benutten.

Het is een multidisciplinair eerste geldstroom onderzoek dat valt binnen het focusgebied ‘Coordinating Societal Change’. Er is een onderzoeksteam met verschillende hoogleraren dat onder leiding staat van Joop Schipper, de hoogleraar Arbeidseconomie.

Advertentie