'Onvoldoendes compenseren mag'

Body: 

Eerstejaars van de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgen straks ook studiepunten voor vakken waarvoor zij een onvoldoende halen, zolang ze aan het eind van het jaar maar een 6,0 gemiddeld staan. Staatssecretaris Zijlstra ziet geen bezwaar.

Eerstejaars van de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgen straks ook studiepunten voor vakken waarvoor zij een onvoldoende halen, zolang ze aan het eind van het jaar maar een 6,0 gemiddeld staan. Staatssecretaris Zijlstra ziet geen bezwaar.

De EUR begint in september met een proef op de faculteit Sociale Wetenschappen waarbij studenten hun propedeuse in één jaar moeten halen. Een onvoldoende voor het ene vak, mag gecompenseerd worden met een voldoende voor een ander vak. Wanneer het gemiddelde cijfer aan het eind van het eerste jaar ten minste een 6,0 is, krijgt een student alle zestig studiepunten die in dat jaar te behalen zijn. Wie die norm niet haalt, zal worden weggestuurd.

In antwoord op vragen van SP-kamerlid Jasper van Dijk schrijft Zijlstra dat hij geen problemen ziet. “Dit is één van de maatregelen in het totaalpakket om studiesucces en studievoortgang te verbeteren. Het voordeel is dat een student niet onterecht wordt vertraagd.”

Hij is niet bang dat de toegestane onvoldoendes tot een verlaging van het niveau zullen leiden. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat studenten die vakken compenseren net zo goed scoren als andere studenten. Zijlstra gaat er vanuit dat examencommissies het onderwijsniveau zullen bewaken.

Als de pilot succesvol is, wil de Erasmus Universiteit de regeling vanaf 2012 voor alle eerstejaars laten gelden. De instelling hoopt dat studenten dan sneller gaan studeren. Aan de Universiteit Utrecht wordt ook gediscussieerd over het toelaten van onvoldoendes op de eindlijst. (Zie ook punt 6 van 10 keer sneller naar de eindstreep, red)

Facebook Twitter Whatsapp Mail