'Onze groep schrappen kost bètafaculteit twee ton per jaar'

De groep Natuurwetenschap & Samenleving (NW&S) draait jaarlijks een positief saldo van minimaal twee ton, aldus hoogleraar Wim Turkenburg. Met het schrappen van NW&S zou Bètawetenschappen dus niet bezuinigen maar juist het tekort vergroten, meent de hoogleraar.

De inkomsten van de groep NW&S in de eerste geldstroom bedragen in 2011 tussen de 1,3 en 1,5 miljoen euro per jaar. De uitgaven dit jaar zijn minder dan 1,1 miljoen euro per jaar. Dat heeft hoogleraar en hoofd van de sectie Natuurwetenschap & Samenleving Wim Turkenburg becijferd.

Turkenburg heeft zijn kosten-baten-berekening (pdf) vorige week gestuurd naar onder meer leden van het faculteitsbestuur, het bestuur van het departement Scheikunde en het college van bestuur.

Schrappen van de groep Natuurwetenschap & Samenleving, zoals het plan is, zou de bètafaculteit opzadelen met een extra tekort van minimaal twee ton, schrijft Turkenburg. Tel je daar de vaste voet (het deel van het budget dat faculteiten ongeacht hun prestaties krijgen) bij op die de faculteit ontvangt voor de leerstoel NW&S dan kom je uit op 350.000 tot 400.000 euro per jaar, aldus Turkenburg.

'Afstoten levert geen winst op'
“Het wegbezuinigen of afstoten van de groep NW&S door de Bètafaculteit levert de faculteit geen financiële winst maar verlies op. Er vindt geen bezuiniging plaats. Zeer waarschijnlijk verhoogt het tekort van de Bètafaculteit hierdoor met ca. 200.000 euro per jaar, mogelijk oplopend tot ca. 400.000 euro per jaar.”

Turkenburg baseert de inkomsten van de groep onder meer op vergoedingen voor gegeven onderwijs, verstrekte masterdiploma’s, onderwijsgebonden onderzoek en promoties. De totale kosten (waaronder personeel en huisvesting) haalt Turkenburg uit een intern rapport dat dit voorjaar in opdracht van het faculteitsbestuur is gemaakt om Natuurwetenschap & Samenleving in kaart te brengen.

Overhead en wachtgelden
De decaan van Bètawetenschappen, Gerrit Van Meer, laat weten dat de berekeningen van Turkenburg bekeken worden. “Het zou prachtig zijn als zo'n afdeling zonder universitaire gelden winstgevend zou zijn. Bij eerste beschouwing mis ik nog wat verborgen zaken aan de uitgavenkant zoals overhead (normaliter zo'n 25 procent van de inkomsten) en wachtgelden.” Van Meer wacht een verder oordeel over de becijfering af totdat financiële deskundigen de notitie hebben bestudeerd.

Al eerder liet Turkenburg in een brief aan het college van bestuur en universiteitsraad weten dat het besluit van de decaan zijn groep Natuurwetenschap & Samenleving op de schop te nemen door de medewerkers  “als hoogst onredelijk en onterecht" wordt ervaren. In de brief noemt Turkenburg diverse redenen waarom de groep van 50 medewerkers, waarvan 7 fte vaste wetenschappelijke staf, wel degelijk een plaats binnen een gesaneerde bètafaculteit verdient.

Citatiegemiddelde
Zo is er volgens Turkenburg sprake van onderzoek van erkend hoge kwaliteit en een relatief hoog citatiegemiddelde. Ook speelt zijn groep een grote rol in het onderwijs en zijn er veel banden met nationale en internationale organisatie en instituten. Bovendien, stelt Turkenburg, bekend van de tv-optredens rondom de Japanse kernramp: “Komt er geen groep van de bètafaculteit zo vaak in het nieuws als mijn groep wat afstraalt op de UU en op bèta.” 

Decaan Van Meer hoopt dat NW&S overgenomen wordt door de faculteit Geowetenschappen. Volgens hem past het thema energie beter bij die faculteit. De decaan van Geowetenschappen zegt dat er met “bedreigde groepen” wordt gepraat, maar geeft nog geen garanties.

Advertentie