Op kamers in Utrecht? Vergeet het maar

Het tekort aan studentenkamers in Utrecht is tussen 2007 en 2011 verdubbeld. Bij studentenhuisvester SSH is de gemiddelde wachttijd opgelopen tot 21 maanden. De situatie is “schokkend”, zegt een gemeenteraadslid. Nieuwe plannen voor meer wooneenheden, zoals in het Provinciehuis, komen wat hem betreft veel te laat.

Het kamertekort in Utrecht is nijpend. De gemiddelde wachttijd voor een kamer bij studentenhuisvester SSH is op dit moment 21 maanden. Vorig jaar was de wachttijd in dezelfde periode nog 16 à 17 maanden. De SSH verhuurt zo’n 12.000 kamers en woningen in Utrecht en verhuurt ongeveer 30 procent van alle studentenkamers en -woningen in Utrecht.

Van de studentencomplexen hebben het IBB en Tuindorp-West de langste wachttijd, vertelt een woordvoerder van de SSH. De flats in De Uithof (Cambridgelaan, De Bisschoppen, Casa Confetti) zijn ook in trek. De wachttijd voor De Warande is Zeist is stukken lager.

Ondanks de bouw van nieuwe SSH-wooncomplexen (De Bisschoppen, bewoond sinds 2006; Casa Confetti: 2008; City Campus MAX: 2009) wil de wachttijd bij de SSH maar niet willen dalen. “We hebben een aantal redelijk grote nieuwe complexen, maar de wachttijd is niet afgenomen”, vertelt Annemiek van Vondel van de SSH. Sterker nog: vergeleken met afgelopen jaar is de wachttijd bijna 5 maanden langer.

Schreeuwend tekort aan kamers
Buiten de SSH kan je als woningzoekende student natuurlijk ook terecht op de particuliere markt. Maar over de gehele linie is het tekort aan studentenkamers schreeuwend, blijkt uit de StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 (pdf), die recent is aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad.

Volgens de schrijvers van het rapport is het tekort aan studentenkamers tussen 2007 en 2011 verdubbeld. Met name het aanbod aan kleine, betaalbare kamers is te laag. Het kamertekort wordt volgens rapport vooral veroorzaakt door het toegenomen aantal studenten dat zich inschrijft in Utrecht.

Niet gebrekkige doorstroming van studentenkamers naar huurwoningen is het grootste probleem, schrijven de makers van het rapport, maar het gebrek aan passend aanbod voor nieuwe studenten. Daarom adviseert het rapport om vooral de focussen op het bouwen van grote aantallen goedkope kamers voor eerste- en tweedejaarsstudenten in de binnenstad en de wijken er omheen.

Gedwongen thuiswonen
Door het kamertekort blijven in vergelijking met 2007 meer studenten bij hun ouders wonen. Van de eerste- en tweedejaars studenten woont 53 procent nog thuis, in 2007 was dit 46 procent. Maar liefst 87 procent van de thuiswonenden geeft aan actief op te zijn naar een kamer of woning in de regio Utrecht, in 2007 was dit percentage nog 68 procent.

Kortom: er is grote behoefte aan nieuwe kamers. Die nieuwe kamers komen er ook, maar dat duurt in sommige gevallen nog even. Wethouder Wonen Harry Bosch schrijft (pdf) het volgende bij het aanbieden van de StudentenWoonMonitor aan de gemeenteraad:

“Zo zal SSH in overleg met de eigenaar in het lage deel van het provinciehuis ongeveer 600 eenheden realiseren. Op De Uithof zal SSH in overleg met de Universiteit op een tweetal locaties in totaal ongeveer 650 studentenkamers en/of zelfstandige eenheden realiseren. Op de Art Campus (het KPN-gebouw en directe omgeving) is het de bedoeling om vanaf 2016, 800 eenheden voor studenten en starters te realiseren. In het kader van het Dynamisch Stedelijk Masterplan wordt naar een locatiegezocht waar een tweede "City Campus Max" gerealiseerd kan worden. Ook wordt op dit moment naar mogelijkheden gekeken om op een tweetal locaties tijdelijke studentenhuisvesting te realiseren.”

Deze maatregelen zullen volgens de wethouder tussen nu en 2018 “een belangrijke bijdrage” leveren aan de vermindering van de druk op de woningmarkt voor studenten.

Druppel op een gloeiende plaat
Maar volgens Steven de Vries, UU-student en gemeenteraadslid voor GroenLinks in Utrecht, zijn de bouwplannen van de gemeente “niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat”. De Vries noemt het beeld dat geschetst wordt van de kamermarkt in de StudentenWoonMonitor “schokkend”.

De Vries spoort de wethouder aan om sneller actie te ondernemen tegen het kamertekort. “De komende jaren zal de studentenpopulatie alleen maar toenemen. De huidige plannen bieden te weinig en de eerste resultaten ervan zien we pas in 2015. De nieuwbouw is pas in 2018 klaar.”

De Vries pleit voor creatieve oplossingen tegen de kamernood, op korte termijn. Met de huidige kamersituatie toont Utrecht zich een “slecht gastheer”, aldus het gemeenteraadslid. “We hebben prachtige onderwijsinstellingen, maar daar moet je als gemeente wel iets tegenover zetten.”

 

 

Feiten en cijfers uit de StudentenWoonMonitor Utrecht 2011

 • Utrecht telt 94.000 studenten (UU, HU, HKU, ROC Midden Nederland).
 • De gemiddelde Utrechtse student is 22 jaar oud.
 • 46 procent van alle studenten woont nog bij ouders, 45 procent van hen omdat ze zeggen geen kamer te kunnen vinden. Van de eerste- en tweedejaars woont 53 procent nog thuis.
 • 20 procent van de uitwonende studenten heeft langer dan een half jaar naar een woonruimte gezocht.
 • Op kamers wonende studenten hebben een ruimte van gemiddeld 18 vierkante meter. Ze betalen gemiddeld 311 euro (inclusief).
 • Het gemiddelde inkomen van een Utrechtse student is 754 euro per maand. Eerstejaars moeten het met gemiddeld 636 euro per maand doen.
 • 22 procent van alle studenten is actief op zoek naar een andere woonruimte.
 • 27 procent van de studenten staat ingeschreven bij de SSH, 36 procent bij WoningNet.
 • 7736 studenten deden mee aan de StudentenWoonMonitor-vragenlijst

 

De bij studenten meest populaire wijken om te wonen, waarbij de bovenste de meest populaire wijk is: 

 1. Binnenstad
 2. Noordoost (Vogelenbuurt, Wittevrouwen, Tuinwijk e.o., Tuindorp, Voordorp, Zeeheldenbuurt, enz.)
 3. Oost (Abstede, Sterrenwijk, Oudwijk, Rijnsweerd, De Uithof, Wilhelminapark e.o., Rubenslaan e.o., enz.)
 4. West (Lombok, Majellapark, Schepenbuurt, Oog in Al, enz.)
 5. Zuid (Bokkenbuurt, Lunetten, Hoograven, Tolsteeg)
 6. Noordwest (Zuilen, Daalsebuurt, Ondiep, Pijlsweerd, enz.)
 7. Leidsche Rijn
 8. Overvecht
 9. Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk, Kanaleneiland, Transwijk

 

  
     

Advertentie