Overeenstemming over overgang bètagroepen naar geofaculteit

De faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen hebben een principe-overeenkomst bereikt over de overgang van de groepen Natuurwetenschap & Samenleving (NW & S), Biomariene Wetenschappen en Paleo-ecologie. Dat is woensdagmiddag bekend gemaakt.

De drie bèta-groepen behoren tot de onderdelen van het onderzoek die in de bezuinigings- en profileringsoperatie van de faculteit buiten de boot vallen. Sinds het faculteitsbestuur deze maand het nieuwe profiel (pdf) voor de faculteit vaststelde, was dit definitief duidelijk. De onderhandelingen met Geowetenschappen over een overgang van de groepen liepen echter al enkele maanden.

Decaan van Meer vertelde maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering al dat er overeenstemming was bereikt over een overgang van NW & S, de onderzoeksgroep van hoogleraar Turkenburg die per 1 januari met emeritaat gaat. Woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst met alle bètamedewerkers kon hij vertellen dat dit ook het geval was voor de Biomariene Wetenschappen en de Paleo-ecologie. “Wij hopen dat de resterende kleine hobbels werkelijk klein blijken te zijn.”

Onduidelijk is over welke (financiële) randvoorwaarden overeenstemming is bereikt en welke rol het college van bestuur in de onderhandelingen heeft gespeeld. In een mailreactie zegt collegevoorzitter Van Rooy verheugd te zijn over het principe-akkoord. Zij benadrukt dat de decanen haar hebben laten weten dat de medezeggenschap nog een belangrijke rol krijgt in de uiteindelijke besluitvorming en dat de twee faculteiten op het gebied van onderwijs nauw blijven samenwerken.

Advertentie