Overgang bedreigde Bèta's naar Geo nog onzeker

Bètamedewerkers die hopen op een verhuizing naar Geowetenschappen zitten voorlopig nog in onzekerheid. Met “bedreigde groepen” wordt gepraat, maar Geo-decaan Van Kempen geeft geen garanties.

De hoop van een aantal onderzoeksgroepen die niet passen in het nieuwe profiel van Bètawetenschappen is gevestigd op Geowetenschappen. De geschrapte groepen zouden door een verhuizing naar de Geo-faculteit behouden kunnen worden voor de Universiteit Utrecht.

Zo zou de groep Natuurwetenschappen & Samenleving van hoogleraar Wim Turkenburg, bekend van de tv-optredens rondom de Japanse kernramp, kunnen overgaan naar Geowetenschappen. Volgens Bèta-decaan Van Meer past het thema energie beter bij Geowetenschappen. Een overgang wordt volgens hem onderzocht. De groep van Turkenburg bestaat uit 50 medewerkers, waarvan 7 fte vaste wetenschappelijke staf.

Ook de onderzoeksgroepen palaeo-ecologie, biomariene wetenschappen en tropische ecologie worden bij Bètawetenschappen afgebouwd. Volgens palaeoklimatoloog Appy Sluijs wordt er momenteel overlegd over de toekomst van zijn onderzoeksgroep, binnen of buiten de bètafaculteit.

Bedreigde groepen
Alle ogen zijn dus gericht op Ronald van Kempen, decaan van Geowetenschappen. Maar die houdt nog alle opties open. Mogelijk worden er groepen overgenomen, mogelijk ook geen enkele. Dinsdag gaf hij tijdens een vergadering van de faculteitsraad Geowetenschappen aan dat er in ieder geval gesprekken gevoerd gaan worden met “bedreigde groepen”. Namen noemt hij niet.

Wel wil Van Kempen zeggen op welke criteria de onderzoeksgroepen getoetst worden. “Ze moeten zelf interesse hebben, ze moeten inhoudelijk passen bij ons, en het plaatje moet financieel, zowel op gebied van onderwijs als onderzoek, kloppen.” Belangrijk vindt Van Kempen ook dat de eigen medewerkers achter de overname staan. “Als mensen bij Geo geen zin hebben in een bepaalde overname, dan steken we er geen energie in.”

Geen druk van boven
In reactie op een vraag van een faculteitsraadslid ontkende Van Kempen dat er sprake is van druk van het universiteitsbestuur om bepaalde groepen over te nemen. De faculteit zal niet gedwongen worden ongewenste onderzoeksgroepen over te nemen, zei hij. “Er is geen sprake van een push”, zegt Van Kempen. “We weten bovendien dat het om goede mensen gaat.”

Een overgang van de groep Natuurwetenschappen & Samenleving naar Geowetenschappen wordt bij de Bèta’s al langer genoemd als optie. Eind 2010 stelde Bètawetenschappen een commissie in het leven die moest adviseren over de toekomst van Natuurwetenschappen & Samenleving. Die adviseerde: of de groep onderbrengen bij Geo, of behouden binnen Bèta.

In de huidige plannen is behouden voor Bèta geen optie meer, en is een overgang naar Geowetenschappen verre van zeker.

Advertentie