Pleidooi voor behoud catering UU

Sluit een paar kantines, gooi de prijzen omhoog en blijf zelf voor de catering zorgen. In Nijmegen kan het, dus waarom kan het niet ook in Utrecht? De uitbesteding van de catering van de Universiteit Utrecht ligt gevoelig bij de Universiteitsraad, zo bleek in de afgelopen financiële commissie.

Is het uitbesteden van de catering al een feit of kunnen we daar nog een advies over geven? Het was de eerste vraag die Ruud van den Bos stelde aan collegelid Hans Amman. Zo ja, dan zit er licht tussen nu en de eerdere afspraak die is gemaakt met de U-raad bij een eerdere reorganisatie van het Facilitair Service Centrum (FSC), zegt hij. Hans Amman: “De afspraak was dat we de catering in alle modaliteiten bespreken. Wat mij betreft gaan we uitbesteden, maar het hoe en het wat wordt in deze raad besproken.” Van den Bos: “Kunnen we nog beslissen om de catering níet uit te besteden?” Hans Amman: “Ja.”

De vragen

De raadsleden kwamen met een spervuur aan vragen en opmerkingen.
Frans Pieter Sprik: “Ik mis de visie: hoe ondersteunt de catering het primaire proces? Wat is de relatie met onderwijs en onderzoek?
Heleen Verhage: “Ik heb gisteren een bruin boterhammetje voor 17 cent gekocht in de kantine. Mag dat niet 19 cent gaan kosten? Als je de prijzen met 10 procent verhoogt, heb je al vier ton verlies weggewerkt. Door het sluiten van de locaties en door scherper in te kopen, zouden we nog eens zo’n vier ton besparen. Houd de catering in huis.”
Ruud van den Bos: “De universiteit van Nijmegen heeft de catering nog in eigen hand. Ik ben er op bezoek geweest. Het is daar gelukt om te professionaliseren en de catering in eigen hand te houden. Ze hebben zelfs medewerkers die nadenken over nieuwe concepten. In Nijmegen zijn de prijzen met 8 tot 9 procent verhoogd. Die maatregel heeft geen negatief effect gehad. Als de catering hier in Utrecht door een externe cateraar wordt gedaan, gaan de prijzen toch ook omhoog.”
Christine de Hoop: “Ik heb aanvullend een meer praktische vraag. Als de locaties in het Bestuursgebouw en het Langeveldgebouw dicht gaan, wordt het dan niet te druk in het Educatorium?”

De antwoorden
-Visie
Hans Amman reageert: “De catering maakt onderdeel uit van de werkbeleving. Maar de relatie tussen onderwijs en onderzoek en de catering vind ik far overstresst voorgesteld.”
Ineke van Oosten, directeur FSC: “Wij vinden de catering belangrijk, daarom is het ons voornemen om catering te behouden. We hadden ook kunnen zeggen dat we - bijvoorbeeld in de binnenstad - helemaal niets meer doen aan catering. Maar dat vinden we een slecht besluit. Voor het personeel is catering een tertiaire arbeidsvoorwaarde, voor de studenten is het een studievoorwaarde. Een kantine is een ontmoetingsruimte, die is belangrijk. De ontmoetingsruimte blijft na het sluiten van de kantine.

-Geld
Ineke van Oosten: “Banken en verzekeraars zijn meestal het gulst als het gaat om de catering in hun bedrijf. Zij leggen 500 tot 1000 euro toe per persoon per jaar voor de catering. Dat is veel te kostbaar voor ons. Wij leggen ook geld toe op de catering. We zullen er ook voor blijven betalen, want de locaties blijven van ons. We willen alleen besparen.
“Wij kennen de situatie bij alle andere universiteiten, op die van de Open Universiteit na. Wij hebben in vergelijking met deze universiteiten relatief veel locaties, maar het dure van onze catering is ons personeel. Daarbij hebben wij niet de expertise om de catering te blijven vernieuwen of nieuwe concepten te bedenken. Een externe cateraar heeft die expertise wel en kan bovendien door zijn grootte ook scherper inkopen. Onze prijzen kunnen op dit moment niet scherper. Wij kunnen niet efficiënter werken.
“Het verhogen van de prijzen, leidt natuurlijk niet automatisch tot meer omzet. Wij zien een grote omzetdaling vooral doordat medewerkers minder borrels en partijen organiseren. We moeten de tering naar de nering zetten.
“De voorzieningen in Nijmegen verschillen niet heel veel met die van de Universiteit Utrecht. Zij steken net iets meer geld in de catering dan wij. Ook hebben we vergeleken hoe duur onze producten zijn en het blijkt dat wij al aan de hoge kant zitten als het om de prijzen gaat."

-Professionalisering
Ineke van Oosten: “Onze medewerkers doen het verschrikkelijk goed. Ik sta pal voor het personeel. Maar we hebben geen professionals als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe concepten. Grotere cateraars hebben daar mensen voor." 

-Educatorium
Ineke van Oosten: “De capaciteit in het Educatorium is toereikend. We hopen zelfs dat het er wat drukker wordt. Het idee is om de kantine in het Langeveld te behouden als ontmoetingsplaats met waarschijnlijk meer apparaten. In het Bestuursgebouw blijft de keuken behouden om vandaar uit de recepties te bedienen.”

De conclusie

De tijd is om. Hans Amman moet weg. Hij heeft een afspraak met het nieuwe lid van de Raad van Toezicht Jan van Zanen. Vandaag praat de U-raadscommissie verder  - in een besloten bijeenkomst - over de uitbesteding met onder andere Ineke van Oosten. De belangen van het personeel bij outsourcing worden behartigd door het Lokaal Overleg die morgenmiddag bijeenkomt. Ook deze vergadering is besloten. Het onderwerp staat weer op de agenda in de Universiteitsraadvergadering met het College van Bestuur van maandag 7 november. De vergadering is van 15 tot 17 uur.

Advertentie