'Rapport Rathenau onevenwichtig'

Body: 

Het Rathenau Instituut schetst geen evenwichtig beeld van de Nederlandse uitgaven aan onderzoek, vindt staatssecretaris Zijlstra. Het zou de fiscale maatregelen van het kabinet moeten meerekenen.

Het Rathenau Instituut schetst geen evenwichtig beeld van de Nederlandse uitgaven aan onderzoek, vindt staatssecretaris Zijlstra. Het zou de fiscale maatregelen van het kabinet moeten meerekenen.

In een brief aan de Tweede Kamer bestrijdt allereerst Zijlstra dat de investeringen van de overheid in onderzoek en innovatie met 0,7 miljard euro zouden zijn gedaald. Volgens hem bedroeg die daling slechts een half miljard: het Rathenau Instituut zou de kosten van crisismaatregelen in 2009 en 2010 buiten beschouwing hebben gelaten.

Bovendien stimuleert het kabinet de investeringen in kennis en innovatie met fiscale voordelen. Hij geeft toe dat zulke verminderde belastinginkomsten volgens internationale afspraken niet meetellen in de r&d-statistieken. Maar voor een juist beeld van de overheidsinspanningen moeten ze wel worden meegeteld.

In zijn definitieve overzicht van de onderzoekfinanciering in de jaren 2012-2016 zal het Rathenau Instituut alsnog aandacht schenken aan deze indirecte uitgaven, schrijft Zijlstra.

Facebook Twitter Whatsapp Mail