In Rebofaculteit voortaan: laatste resultaat geldt

Als studenten rechten, economie en B&O het tentamen voor een vak over willen doen, dan krijgen zij het cijfer dat ze voor dat tweede tentamen behaald hebben, als cijfer voor het vak toegewezen. Decaan Kummeling van de Rebo-faculteit liet de faculteitsraad dinsdag weten dat zijn bestuur het verzet tegen deze regeling staakt.

De mededeling van Kummeling volgde op een discussie in mei over de vraag hoe om te gaan met ambitieuze studenten die door omstandigheden voor een tentamen een relatief laag cijfer hebben gehaald, terwijl ze ervan overtuigd zijn dat ze eigenlijk beter kunnen. In de door het faculteitsbestuur voorgestelde regeling was wel een mogelijkheid ingebouwd om de schade te herstellen, maar alleen voor studenten die anders een cum laude zouden mislopen.

Volgens de Rebodecaan wil de faculteit studenten zo veel als mogelijk stimuleren om al de eerste keer hun best te doen, maar in de genoemde bespreking maakten zowel studenten als medewerkers hem duidelijk dat ook iets minder excellente studenten een keer een slechte dag kunnen hebben. Ook zij zouden de kans moeten krijgen om hun blazoen op te poetsen.

In de maand die was verstreken na de vorige raadsvergadering had het Rebo-bestuur kennelijk besloten dat de argumenten van de raadsleden hout sneden. Vandaar dat Kummeling meedeelde dat in de faculteit voortaan de regel wordt gehanteerd: laatste resultaat geldt. Dat betekent overigens wel dat studenten die het tentamen voor de tweede keer doen, een risico nemen. Dat tweede tentamen kan namelijk ook slechter uitvallen dan het eerste.

EH

Advertentie