Ritzen verlaat Universiteit Maastricht

Body: 

Voormalig PvdA-minister Jo Ritzen zegt de Universiteit Maastricht in februari vaarwel. Hij stelt zich kandidaat voor het Europees Parlement en ambieert geen derde termijn als collegevoorzitter.

Voormalig PvdA-minister Jo Ritzen zegt de Universiteit Maastricht in februari vaarwel. Hij stelt zich kandidaat voor het Europees Parlement en ambieert geen derde termijn als collegevoorzitter.

Als minister van Onderwijs (1989-1998) was Ritzen verantwoordelijk voor de invoering van de ov-kaart en de prestatiebeurs voor studenten. Na een intermezzo bij de Wereldbank werd hij in 2003 collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht. In 2005 uitte hij forse kritiek op toenmalig staatssecretaris van hoger onderwijs Mark Rutte. Hij noemde het schrijnend dat deze in tijden van hoogconjunctuur bezuinigde op hoger onderwijs. Zelf had hij als minister ook fors gesnoeid, maar toen was er een enorm begrotingstekort.

Zijn relatie met universiteitenvereniging VSNU werd nooit innig. In het najaar van 2006 dreigde hij het lidmaatschap van de Universiteit Maastricht op te zeggen omdat die, net als de twee andere jonge universiteiten (Tilburg en Rotterdam), te weinig onderzoeksgeld kreeg toegeschoven. Na een compromis bleef Maastricht uiteindelijk “zeer ambivalent lid”.

Gisteren sprak Ritzen zijn zorg uit over de grote aanhang van de PVV in Limburg. Hij is bang dat de Universiteit Maastricht, waar ruim eenderde van de studenten uit het buitenland komt, imagoschade zal oplopen.

HOP

Facebook Twitter Whatsapp Mail