Salaris hbo-bestuurders ter discussie?

Naar eigen zeggen is staatssecretaris Zijlstra met de HBO-raad in gesprek over het maximumsalaris voor hogeschoolbestuurders. Maar volgens de HBO-raad is er nog geen sprake van een ‘gesprek’.

Onlangs maakte het ministerie bekend welke maximumsalarissen, inclusief pensioenbijdragen en onkostenvergoedingen, gaan gelden voor bestuurders in het onderwijs. Het kabinet heeft voorgesteld om voor hbo-bestuurders hetzelfde salarisplafond te hanteren als voor mbo-bestuurders.

Dit maximum ligt beduidend lager dan het voorgestelde topinkomen voor universiteitsbestuurders. Daarover “is discussie”, meldde Zijlstra gisteren tijdens een overleg met de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer, die naar de verklaring voor dit verschil vroegen.

De HBO-raad wil niet inhoudelijk reageren en stelt dat er over deze kwestie nog geen gesprek is geweest. “Zijlstra kan dat wel zeggen, maar dan krijg je een discussie over de definitie van ‘gesprek’. We zijn hooguit in het allervroegste stadium daarvan”, aldus een woordvoerder.

In de Wet normering topinkomens is het kabinet voornemens de lat voor salarissen binnen de (semi)publieke sector op 224 duizend euro te leggen. Maar voor het onderwijs gaan lagere bedragen gelden: hbo-bestuurders mogen straks, net als de top van mbo-instellingen, niet meer dan 194 duizend euro verdienen, terwijl collega’s van de universiteit maximaal 217 duizend euro krijgen.

Volgens Zijlstra is het verschil in salarisplafond gebaseerd op de onderzoekscomponent van het wetenschappelijk onderwijs. Het ministerie liet zich adviseren door een consultancybureau. De salarisplafonds moeten gaan gelden voor nieuwe bestuurders en na herbenoemingen.

Advertentie