Sams over Frank Huisman: 'Hij is een inspirerend spreker'

Nominatie SAMS
Nominatie SAMS

Hij was niet de meest voor de hand liggende keuze om voor te dragen als docent van het jaar, zegt Nyanza Timmers van studievereniging MSFU Sams van Geneeskunde: “De meeste studenten beginnen namelijk niet heel enthousiast aan het verplichte blok waar Frank Huisman een vak in doceert.” De laatste aflevering van een serie van drie over de genomineerde docenten voor de docentenprijs 2010-2011.

Frank Huisman (1956) is hoogleraar in de Geschiedenis van de Geneeskunde. Een vak waarbij hij studenten laat kijken naar de historie van de geneeskunde, het recht en de filosofie waarmee het vakgebied te maken heeft. Lang niet zo interessant als diagnoses leren stellen, is het algemene idee van studenten die dit vak moeten gaan volgen. “De meeste studenten zijn wat huiverig als ze horen dat ze dit vak moeten volgen”, zegt Nyanza, zelf derdejaars student. “Maar dat bijna alle studenten na afloop enthousiast zijn over zijn colleges, komt dus doordat hij een heel goede docent is. Hij verdient het om docent van het jaar te worden.”

Kunst en geneeskunde

Dat Huisman de studenten stuk voor stuk enthousiast weet te krijgen, is volgens Nyanza heel erg knap. “Hij somt niet op chronologische wijze de geneeskundige geschiedenis op. Hij begint bijvoorbeeld met een actueel onderwerp als schaarste in de zorg en laat dan zien hoe dat bijvoorbeeld vroeger was. Daardoor ga je nadenken over het vak. Hij daagt alle studenten uit hun mening te geven en deze te beargumenteren. Daarbij is hij een bevlogen en inspirerende spreker. Hij zorgt er altijd voor dat hij met zijn colleges aansluit op de denkwereld van studenten.”

Wat ook heel bijzonder is, zegt Nyanza, is dat Huisman vele kunstvormen integreert in zijn colleges. “Als er een college is over leven en dood draait hij op vol volume een stuk van Mozart om in de stemming te komen.” Daarnaast vertoont hij filmpjes om de studenten een ander perspectief te bieden waardoor ze zich in andere mensen kunnen verplaatsen. “Hij zorgt er voor dat wij ons vak bekijken vanuit vogelperspectief. Hij vraagt zich steeds af hoe wij aan onze kennis komen bekeken vanuit de dagelijkse praktijk. Hoe zitten dingen in elkaar en hoe is dat zo gekomen.”

Verbeteren

Wat de studenten zeer waarderen is dat Huisman zijn colleges continue wil verbeteren. “Hij vraagt steeds feedback en vraagt zich steeds af hoe hij er voor kan zorgen dat studenten echt geïnteresseerd raken.” Het vak bestaat dan ook nog niet zo lang, zegt Nyanza. “Huisman heeft het blok Medical Humanities mee vormgegeven.”

Huisman heeft in Groningen geschiedenis gestudeerd, promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft zich van meet af aan gebogen over de historie van de geneeskunde. In 2006 kwam hij naar Utrecht. Behalve dat hij hoogleraar is, is hij ook verbonden aan het Descartes Centrum voor wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie. Hij heeft zeer recentelijk samen met Catrien Santing de Canon van de Geneeskunde geschreven.

GK

 

Docent van het Jaarprijs 2011

Tijdens de Onderwijsparade op 10 maart in het Academiegebouw maakt rector Stoof bekend wie de winnaars zijn van de Docentenprijs 2010-2011 en de Prijs Jong Docententalent 2010-2011. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de viering van de Dies, dit jaar op 25 maart.

Voor de Docentenprijs 2010-2011 zijn de genomineerden:

  • Prof. dr. Kees van den Bos (Psychologie)
  • Prof. dr. Frank Huisman (Geneeskunde)
  • Prof. dr. Reinoud Vissers (Aardwetenschappen)

Voor de Prijs Jong Docententalent 2010-2011 zijn de genomineerden:

  • Dr. Jeroen Janssen (Onderwijskunde)
  • Dr. Geertjan Overbeek (Psychologie)

De Docent van het Jaar krijgt een wisseltrofee en een bedrag van 5000 euro. Het docenttalent krijgt 2000 euro. De studievereniging die de winnende docent voordraagt ontvangt een bedrag van 850 euro.

De Docentenprijs van de Universiteit Utrecht is in 1994 ingesteld. De prijs voor Jong Docententalent voor docenten jonger dan 36 jaar werd in 1999 voor het eerst uitgereikt. Met de beide prijzen wil het college van bestuur docenten stimuleren en waarderen.

Winnende docenten moeten op een aansprekende wijze onderwijs kunnen geven. Daarnaast dragen ze bij aan didactische en inhoudelijke vernieuwing van het curriculum van hun opleiding.

 

 


 

Advertentie