Seks met je docent? Op Harvard mag het niet meer

Voorheen werd het alleen afgekeurd, maar vanaf nu is het verboden voor docenten van Harvard om een relatie te hebben met een student. UU-docenten mogen wel het bed induiken met studenten. Maar dan zijn er wel enkele voorwaarden.

Voor docenten van de faculteit Arts and Sciences is het sinds deze week niet langer toegestaan de lakens te delen met een van hun studenten. Elke relatie op romantisch of seksueel gebied is aan deze faculteit nu verboden. Veel andere Amerikaanse universiteiten hadden al zo’n beleid. “Studenten gaan naar een universiteit om iets te leren, niet om seks te hebben met hun docent,” meent Alison Johnson, hoogleraar geschiedenis aan Harvard, die de actie voor dit verbod leidde.

Dit geldt allemaal niet voor de UU. De UU-student die wel eens een beschuitje eet met zijn of haar hoogleraar hoeft zich in principe geen zorgen te maken. De universiteit spreekt zich niet uit over relaties tussen studenten en docenten, maar verwijst wel naar de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Die geldt voor iedere wetenschapsbeoefenaar, dus ook voor docenten.

In die code staat onder het principe “Eerlijkheid en zorgvuldigheid” ;
1.9 Een wetenschapsbeoefenaar vermijdt persoonlijke relaties die een redelijke twijfel zouden kunnen wekken aan de objectiviteit van zijn beslissingen, of die tot enige vorm van dwang of uitbuiting van een hiërarchisch ondergeschikte zouden kunnen leiden.

In de praktijk komt dit er op neer dat een docent geen relatie mag hebben met een student wanneer hij of zij die ook moet beoordelen. In zo’n geval zou de docent afstand moeten doen van die werkzaamheden. In Leiden is deze regel expliciet vastgelegd in de gedragscode van de universiteit.

Voor promovendi en promotoren aan de UU zijn er regels vastgesteld in het promotiereglement. Zo mag een promotor nooit worden toegewezen aan iemand waar hij of zij een (familie)relatie mee heeft. Ook mag geen van de leden van de beoordelingscommissie van de promovendus een (familie)relatie met hem of haar hebben.

Het blijft natuurlijk ook altijd een risico. Wat als het fout gaat? Aan een andere universiteit liep eerder een relatie tussen een hoogleraar en een student stuk, wat er toe leidde dat de hoogleraar ontslagen werd. Volgens de CAO en de bovengenoemde gedragscode moet een docent zich namelijk gedragen naar wat van hem verwacht wordt. Als het fout gaat zou de relatie kunnen leiden tot een stempel van misbruik van de machtspositie.

Zolang studenten, hoogleraren en promovendi deze ‘regels’ in acht houden zijn ze dus vrij om samen doktertje te spelen.
 

Advertentie